Kunst er den eneste, fremdeles ubrukte funksjon som stammer fra en dyp, historisk fortid, men som vender tilbake til fremtiden, som det selvbevisste menneskets helhet.


kunst-er-den-eneste-fremdeles-ubrukte-funksjon-som-stammer-fra-dyp-historisk-fortid-men-som-vender-tilbake-til-fremtiden-som-det-selvbevisste
kunstkunsterdenenestefremdelesubruktefunksjonsomstammerfradyphistoriskfortidmenvendertilbaketilfremtidendetselvbevisstemennesketshelhetkunst erer denden enestefremdeles ubrukteubrukte funksjonfunksjon somsom stammerstammer frafra enen dyphistorisk fortidmen somsom vendervender tilbaketilbake tiltil fremtidensom detdet selvbevissteselvbevisste mennesketsmenneskets helhetkunst er dener den enestefremdeles ubrukte funksjonubrukte funksjon somfunksjon som stammersom stammer frastammer fra enfra en dypmen som vendersom vender tilbakevender tilbake tiltilbake til fremtidensom det selvbevisstedet selvbevisste mennesketsselvbevisste menneskets helhet

Fremtiden bygger ikke seg selv, det er fortiden som bygger fremtiden, og vi er fremtidens fortid. -Tore Renberg
fremtiden-bygger-ikke-seg-selv-det-er-fortiden-som-bygger-fremtiden-og-vi-er-fremtidens-fortid
Det finnes en melankoli som stammer fra storhet. -Melankoli
det-finnes-melankoli-som-stammer-fra-storhet
Alderdommen er fremtid, barndommen blir fortid. Fremtiden blir fortid, fortiden ikke hva den var. -Villy Sørensen
alderdommen-er-fremtid-barndommen-blir-fortid-fremtiden-blir-fortid-fortiden-ikke-hva-den-var
Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. -Politikk
det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
Det er med posten det vidunderlige må komme, det som setter en stopper for alt som er, vender opp og ned på tilværelsen, åpner fremtiden - -Cora Sandel
det-er-med-posten-det-vidunderlige-må-komme-det-som-setter-stopper-for-alt-som-er-vender-opp-og-ned-på-tilværelsen-åpner-fremtiden
Jernbanestajonene er våre porter til det fantastiske og ukjente. Gjennom den forsvinner vi ut til eventyr og solskinn, og til dem - akk og ve! - vender vi tilbake. -Tog
jernbanestajonene-er-våre-porter-til-det-fantastiske-og-ukjente-gjennom-den-forsvinner-vi-ut-til-eventyr-og-solskinn-og-til-dem-akk-og-ve-vender