Kunst består i å få andre til å føle det vi selv føler.


kunst-består-i-å-få-andre-til-å-føle-det-vi-selv-føler
fernando pessoakunstbestårandretilføledetviselvfølerkunst bestårbestår iandre tiltil åå føleføle detdet vivi selvselv følerkunst består ibestår i åå få andrefå andre tilandre til åtil å føleå føle detføle det videt vi selvvi selv følerkunst består i åbestår i å fåi å få andreå få andre tilfå andre til åandre til å føletil å føle detå føle det viføle det vi selvdet vi selv følerkunst består i å fåbestår i å få andrei å få andre tilå få andre til åfå andre til å føleandre til å føle dettil å føle det viå føle det vi selvføle det vi selv føler

Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller vite, men ikke et eneste menneske kan læres opp til å føle ... det øyeblikket du føler, er du ingen-andre-enn-deg-selv. -Følelse
nesten-hvem-som-helst-kan-lære-å-tenke-eller-tro-eller-vite-men-ikke-et-eneste-menneske-kan-læres-opp-til-å-føle-det-øyeblikket-du-føler-er
Det er noe deilig med selvbebreidelsen. Når vi bebreider oss selv, føler vi at ingen andre har rett til å bebreide oss. -Oscar Wilde
det-er-noe-deilig-med-selvbebreidelsen-når-vi-bebreider-oss-selv-føler-vi-at-ingen-andre-har-rett-til-å-bebreide-oss
Jo bedre vi trives med oss selv, desto sjeldnere trenger vi å tråkke ned andre for å føle oss på høyden. -Seg selv og andre
jo-bedre-vi-trives-med-oss-selv-desto-sjeldnere-trenger-vi-å-tråkke-ned-andre-for-å-føle-oss-på-høyden
Kanskje samtalens kunst nettopp er å få andre til å utfolde seg. -John Steinbeck
kanskje-samtalens-kunst-nettopp-er-å-få-andre-til-å-utfolde-seg
Aksepter deg selv som den du er. Ellers vil du aldri se muligheten. Du vil aldri føle deg fri til å bevege deg mot den, du vil føle at du ikke fortjener den. -Maxwell Maltz
aksepter-deg-selv-som-den-du-er-ellers-vil-du-aldri-se-muligheten-du-vil-aldri-føle-deg-fri-til-å-bevege-deg-mot-den-du-vil-føle-at-du-ikke