Kunnskapstreet er eit farleg tre, i det har mang ein arming hengt seg.


kunnskapstreet-er-eit-farleg-tre-i-det-har-mang-ein-arming-hengt-seg
kunnskapkunnskapstreetereitfarlegtredetharmangeinarminghengtsegkunnskapstreet erer eiteit farlegfarleg trei detdet harhar mangmang einein armingarming hengthengt segkunnskapstreet er eiter eit farlegeit farleg trei det hardet har manghar mang einmang ein armingein arming hengtarming hengt segkunnskapstreet er eit farleger eit farleg trei det har mangdet har mang einhar mang ein armingmang ein arming hengtein arming hengt segkunnskapstreet er eit farleg trei det har mang eindet har mang ein arminghar mang ein arming hengtmang ein arming hengt seg

Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Ein har det som ein har det, samme kor ein gjømmer seg. -Olav Duun
ein-har-det-som-ein-har-det-samme-kor-ein-gjømmer-seg
Dersom du ikkje sviken var så mang ein gong, du kjærleik aldri sunge har med rette song. -Aasmund Olavsson Vinje
dersom-du-ikkje-sviken-var-så-mang-ein-gong-du-kjærleik-aldri-sunge-har-med-rette-song
Ein vår driv berre ein gong over eit mannaliv, - ein gong våren over mannalivet driv. -Ungdom
ein-vår-driv-berre-ein-gong-over-eit-mannaliv-ein-gong-våren-over-mannalivet-driv