Kultur er det slakteren ville ha hvis han var kirurg.


kultur-er-det-slakteren-ville-hvis-han-var-kirurg
mary pettibone poolekulturerdetslakterenvillehvishanvarkirurgkultur erer detdet slakterenslakteren villeville haha hvishvis hanhan varvar kirurgkultur er deter det slakterendet slakteren villeslakteren ville haville ha hvisha hvis hanhvis han varhan var kirurgkultur er det slakterener det slakteren villedet slakteren ville haslakteren ville ha hvisville ha hvis hanha hvis han varhvis han var kirurgkultur er det slakteren villeer det slakteren ville hadet slakteren ville ha hvisslakteren ville ha hvis hanville ha hvis han varha hvis han var kirurg

Hun kunne takke faren for det gode utseendet sitt. Han var plastisk kirurg. -Groucho Marx
hun-kunne-takke-faren-for-det-gode-utseendet-sitt-han-var-plastisk-kirurg
Ingen ville gidde å lytte hvis han ikke trodde det var hans tur etterpå. -Lytte
ingen-ville-gidde-å-lytte-hvis-han-ikke-trodde-det-var-hans-tur-etterpå
Hvis Lincoln var i live i dag, ville han ha snudd seg i grava. -Gerald Ford
hvis-lincoln-var-i-live-i-dag-ville-han-snudd-seg-i-grava
Hvis du mener at sjefen din er dum, så husk at du ikke ville hatt en jobb om han var smartere. -Ledelse
hvis-du-mener-at-sjefen-din-er-dum-så-husk-at-du-ikke-ville-hatt-jobb-om-han-var-smartere
Hvis han ikke var blitt keiser, ville ingen ha tvilt på hans evne til å regjere. -Tacitus
hvis-han-ikke-var-blitt-keiser-ville-ingen-tvilt-på-hans-evne-til-å-regjere