Kritikken er lett og kunsten vanskelig.


kritikken-er-lett-og-kunsten-vanskelig
kritikkkritikkenerlettogkunstenvanskeligkritikken erer lettlett ogog kunstenkunsten vanskeligkritikken er letter lett oglett og kunstenog kunsten vanskeligkritikken er lett oger lett og kunstenlett og kunsten vanskeligkritikken er lett og kunstener lett og kunsten vanskelig

Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett. -Oppgave
man-bør-ta-fatt-på-lett-oppgave-som-om-den-var-vanskelig-og-vanskelig-oppgave-som-om-den-var-lett
Krig er lett å begynne, men vanskelig å slutte. -Sallust
krig-er-lett-å-begynne-men-vanskelig-å-slutte
Komitearbeid er som en lenestol, lett å synke ned i, men vanskelig å komme ut av. -Kenneth J. Shively
komitearbeid-er-som-lenestol-lett-å-synke-ned-i-men-vanskelig-å-komme-ut-av
Også for regjeringer gjelder prinsippet: tillit er vanskelig å oppnå, men lett å ødelegge. -Regjering
også-for-regjeringer-gjelder-prinsippet-tillit-er-vanskelig-å-oppnå-men-lett-å-ødelegge
Det er vanskelig å heve levestandarden med de beste lover, men lett å senke den ved dårlig lovgivning. -Theodore Roosevelt
det-er-vanskelig-å-heve-levestandarden-med-beste-lover-men-lett-å-senke-den-ved-dårlig-lovgivning
Ingenting er så lett at det ikke kan bli vanskelig når det gjøres motvillig. -Terents
ingenting-er-så-lett-at-det-ikke-kan-bli-vanskelig-når-det-gjøres-motvillig