Kristendommen har for mange advokater og for få vitner.


kristendommen-har-for-mange-advokater-og-for-få-vitner
kristendom og kristnekristendommenharformangeadvokaterogvitnerkristendommen harhar formange advokateradvokater ogog forfå vitnerkristendommen har forhar for mangefor mange advokatermange advokater ogadvokater og forog for fåfor få vitnerkristendommen har for mangehar for mange advokaterfor mange advokater ogmange advokater og foradvokater og for fåog for få vitnerkristendommen har for mange advokaterhar for mange advokater ogfor mange advokater og formange advokater og for fåadvokater og for få vitner

Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. Døgnet har mange timer. Året har mange dage. -Arnulf Øverland
ingen-kan-resten-av-tiden-stå-ved-grav-og-klage-døgnet-har-mange-timer-Året-har-mange-dage
I kristendommen er det som om Gud sier til menneskene: Spill ikke tragedie, dvs. himmel og helvete på jorden. Jeg har forbeholdt meg himmel og helvete. -Ludwig Wittgenstein
i-kristendommen-er-det-som-om-gud-sier-til-menneskene-spill-ikke-tragedie-dvs-himmel-og-helvete-på-jorden-jeg-har-forbeholdt-meg-himmel-og-helvete
Advokater er de eneste som ikke straffes for forakt for loven. -Jeremy Bentham
advokater-er-eneste-som-ikke-straffes-for-forakt-for-loven
Kristendommen lærte menneskene at kjærlighet er mer verd enn intelligens. -Jacques Maritain
kristendommen-lærte-menneskene-at-kjærlighet-er-mer-verd-enn-intelligens