Kriminaletterforskning er, eller burde være, en eksakt vitenskap, og skal følgelig behandles nøkternt og ikke følelsesbetont.


kriminaletterforskning-er-eller-burde-være-eksakt-vitenskap-og-skal-følgelig-behandles-nøkternt-og-ikke-følelsesbetont
kriminalitetkriminaletterforskningerellerburdeværeeksaktvitenskapogskalfølgeligbehandlesnøkterntikkefølelsesbetontkriminaletterforskning ereller burdeburde væreen eksakteksakt vitenskapog skalskal følgeligfølgelig behandlesbehandles nøkterntnøkternt ogog ikkeikke følelsesbetonteller burde væreen eksakt vitenskapog skal følgeligskal følgelig behandlesfølgelig behandles nøkterntbehandles nøkternt ognøkternt og ikkeog ikke følelsesbetontog skal følgelig behandlesskal følgelig behandles nøkterntfølgelig behandles nøkternt ogbehandles nøkternt og ikkenøkternt og ikke følelsesbetontog skal følgelig behandles nøkterntskal følgelig behandles nøkternt ogfølgelig behandles nøkternt og ikkebehandles nøkternt og ikke følelsesbetont

Politikk er ingen eksakt vitenskap. -Politikk
politikk-er-ingen-eksakt-vitenskap
Alle mennesker burde behandles som luft - noe absolutt livsnødvendig. -Menneske
alle-mennesker-burde-behandles-som-luft-noe-absolutt-livsnødvendig
Ungkarer burde beskattes hardt. Det er ikke rettferdig at noen menn skal være lykkeligere enn andre. -Oscar Wilde
ungkarer-burde-beskattes-hardt-det-er-ikke-rettferdig-at-noen-menn-skal-være-lykkeligere-enn-andre
Det forekommer meg at hvis du og jeg må velge mellom to måter å tenke eller handle på, da burde vi huske på at vi skal dø, og prøve å leve slik at vår død ikke vekker glede i verden. -John Steinbeck
det-forekommer-meg-at-hvis-du-og-jeg-må-velge-mellom-to-måter-å-tenke-eller-handle-på-da-burde-vi-huske-på-at-vi-skal-dø-og-prøve-å-leve-slik
Vi burde alle være opptatt av fremtiden, for det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv. -Mark Twain
vi-burde-alle-være-opptatt-av-fremtiden-for-det-er-der-vi-skal-tilbringe-resten-av-vårt-liv
Liberalismen er det verste av alt. Denne godfjottete toleransen som sier at alt skal tåles, alt skal behandles «objektivt». -Liberalisme
liberalismen-er-det-verste-av-alt-denne-godfjottete-toleransen-som-sier-at-alt-skal-tåles-alt-skal-behandles-objektivt