Kreativitet er evnen til at løse problemer, som ikke kan beskrives før de er løst.


kreativitet-er-evnen-til-at-løse-problemer-som-ikke-kan-beskrives-før-er-løst
kreativitetkreativiteterevnentilatløseproblemersomikkekanbeskrivesførløstkreativitet erer evnenevnen tiltil atat løseløse problemersom ikkeikke kankan beskrivesbeskrives førfør dede erer løstkreativitet er evnener evnen tilevnen til attil at løseat løse problemersom ikke kanikke kan beskriveskan beskrives førbeskrives før defør de erde er løstkreativitet er evnen tiler evnen til atevnen til at løsetil at løse problemersom ikke kan beskrivesikke kan beskrives førkan beskrives før debeskrives før de erfør de er løstkreativitet er evnen til ater evnen til at løseevnen til at løse problemersom ikke kan beskrives førikke kan beskrives før dekan beskrives før de erbeskrives før de er løst

Hvis det kommer en motbør, så ser jeg på det som innmari midlertidig. - Hva er problemet, og få det nå løst! Det fine med problemer er jo å få dem løst. -Inger Ellen Nicolaisen
hvis-det-kommer-motbør-så-jeg-på-det-som-innmari-midlertidig-hva-er-problemet-og-få-det-nå-løst-det-fine-med-problemer-er-jo-å-få-dem
Det er synd mennesker ikke kan bytte problemer. Alle vet nøyaktig hvordan de skal løse andres. -Olin Miller
det-er-synd-mennesker-ikke-kan-bytte-problemer-alle-vet-nøyaktig-hvordan-skal-løse-andres
Kreativitet - det er den evnen vi har til å mestre våre egne assosiasjoner. -Kreativitet
kreativitet-det-er-den-evnen-vi-har-til-å-mestre-våre-egne-assosiasjoner
Datamaskiner kan løse alle problemer, bortsett fra det arbeidsledighetsproblemet de skaper. -Ukjent
datamaskiner-kan-løse-alle-problemer-bortsett-fra-det-arbeidsledighetsproblemet-skaper
Det er ikke litteraturens oppgave å løse problemer. Jeg tror ikke på litteraturen som trøst. -Litteratur
det-er-ikke-litteraturens-oppgave-å-løse-problemer-jeg-tror-ikke-på-litteraturen-som-trøst