Kosmetikk er kunsten å dementere fødselsattesten.


kosmetikk-er-kunsten-å-dementere-fødselsattesten
olga tsjekovakosmetikkerkunstendementerefødselsattestenkosmetikk erer kunstenkunsten åå dementeredementere fødselsattestenkosmetikk er kunstener kunsten åkunsten å dementereå dementere fødselsattestenkosmetikk er kunsten åer kunsten å dementerekunsten å dementere fødselsattestenkosmetikk er kunsten å dementereer kunsten å dementere fødselsattesten

Å håpe vil si å dementere fremtiden. -Håp
Å-håpe-vil-å-dementere-fremtiden
I fabrikken lager vi kosmetikk. I butikken selger vi håp. -Charles Revson
i-fabrikken-lager-vi-kosmetikk-i-butikken-selger-vi-håp
Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse. -Visdom
kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
Kunsten å skrive er kunsten å oppdage hva du egentlig mener. -Skrive
kunsten-å-skrive-er-kunsten-å-oppdage-hva-du-egentlig-mener
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte