Kos er like viktig som kunnskap.


kos-er-like-viktig-som-kunnskap
ukjentkoserlikeviktigsomkunnskapkos erer likelike viktigviktig somsom kunnskapkos er likeer like viktiglike viktig somviktig som kunnskapkos er like viktiger like viktig somlike viktig som kunnskapkos er like viktig somer like viktig som kunnskap

All annen kunnskap er skadelig for den som ikke har kunnskap om godhet. -Michel de Montaigne
all-annen-kunnskap-er-skadelig-for-den-som-ikke-har-kunnskap-om-godhet
Husk at også fantasien er en vei til kunnskap, til og med til kunnskap som ikke kan nåes via andre veier. -Jan Kjærstad
husk-at-også-fantasien-er-vei-til-kunnskap-til-og-med-til-kunnskap-som-ikke-kan-nå-via-andre-veier
Kunnskap er makt - hvis du har kunnskap om den rette personen. -Ethel Watts Mumford
kunnskap-er-makt-hvis-du-har-kunnskap-om-den-rette-personen
Historien rundt en kjærlighet er ikke viktig. Det som er viktig, er at man er i stand til å elske. Det er kanskje det eneste glimtet vi får av evigheten. -Helen Hayes
historien-rundt-kjærlighet-er-ikke-viktig-det-som-er-viktig-er-at-man-er-i-stand-til-å-elske-det-er-kanskje-det-eneste-glimtet-vi-får-av
Sex er stort sett ment å foregå fort, rått og hardt. Hvis det er kos du vil ha, så kjøp en teddybjørn. -Sex og erotikk
sex-er-stort-sett-ment-å-foregå-fort-rått-og-hardt-hvis-det-er-kos-du-vil-så-kjøp-teddybjørn
Det er viktig for våre venner å tro at vi er uforbeholdent ærlige med dem, og viktig for vennskapet at vi ikke er det. -Vennskap
det-er-viktig-for-våre-venner-å-tro-at-vi-er-uforbeholdent-ærlige-med-dem-og-viktig-for-vennskapet-at-vi-ikke-er-det