Korte brev og lange vennskap, det er mitt motto.


korte-brev-og-lange-vennskap-det-er-mitt-motto
voltairekortebrevoglangevennskapdetermittmottokorte brevbrev ogog langelange vennskapdet erer mittmitt mottokorte brev ogbrev og langeog lange vennskapdet er mitter mitt mottokorte brev og langebrev og lange vennskapdet er mitt mottokorte brev og lange vennskap

Av måneskinn gror det mange ting, er mitt motto. -Måne
av-måneskinn-gror-det-mange-ting-er-mitt-motto
Mitt motto er: Fornøyd med lite, men likevel ønske seg mer. -Motto og valgspråk
mitt-motto-er-fornøyd-med-lite-men-likevel-ønske-seg-mer
Et brev er det fineste og kosteligste som i verden fins. Den rikeste gave et menneske kan få; et brev. -Agnar Mykle
et-brev-er-det-fineste-og-kosteligste-som-i-verden-fins-den-rikeste-gave-et-menneske-kan-få-et-brev
Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. -Vennskap
det-er-stor-forskjell-på-vennskap-basert-på-nytte-og-vennskap-basert-på-oppriktighet-bare-det-siste-fortjener-navnet-sant-vennskap
Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den? Mannen, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før ham. -Sti
den-lange-lange-sti-over-myrene-og-inn-i-skogene-hvem-har-trakket-opp-den-mannen-mennesket-den-første-som-var-her-det-var-ingen-sti-før-ham
Det vennskap ei foraktes bør, for den så trofast er. Den glemmer ei hva godt jeg gjør, hans blikk mitt hjerte ser. -Henrik Wergeland
det-vennskap-ei-foraktes-bør-for-den-så-trofast-er-den-glemmer-ei-hva-godt-jeg-gjør-hans-blikk-mitt-hjerte