Komitearbeid er som en lenestol, lett å synke ned i, men vanskelig å komme ut av.


komitearbeid-er-som-lenestol-lett-å-synke-ned-i-men-vanskelig-å-komme-ut-av
kenneth j. shivelykomitearbeidersomlenestollettsynkenedmenvanskeligkommeutavkomitearbeid erer somsom enen lenestollett åå synkesynke nedned imen vanskeligvanskelig åå kommekomme utut avkomitearbeid er somer som ensom en lenestollett å synkeå synke nedsynke ned imen vanskelig åvanskelig å kommeå komme utkomme ut avkomitearbeid er som ener som en lenestollett å synke nedå synke ned imen vanskelig å kommevanskelig å komme utå komme ut avkomitearbeid er som en lenestollett å synke ned imen vanskelig å komme utvanskelig å komme ut av

Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett. -Oppgave
man-bør-ta-fatt-på-lett-oppgave-som-om-den-var-vanskelig-og-vanskelig-oppgave-som-om-den-var-lett
Krig er lett å begynne, men vanskelig å slutte. -Sallust
krig-er-lett-å-begynne-men-vanskelig-å-slutte
Gjør ditt beste - og du vil finne at oppgaven veier lett i hånden, så lett at du med forventning strekker deg mot den tyngre prøve som kan komme etter. -Oppgave
gjør-ditt-beste-og-du-vil-finne-at-oppgaven-veier-lett-i-hånden-så-lett-at-du-med-forventning-strekker-deg-mot-den-tyngre-prøve-som-kan-komme
Også for regjeringer gjelder prinsippet: tillit er vanskelig å oppnå, men lett å ødelegge. -Regjering
også-for-regjeringer-gjelder-prinsippet-tillit-er-vanskelig-å-oppnå-men-lett-å-ødelegge
Stakkars lille dæ som ber om ly. Komme her og vær’ te bry! Tror vi gidder se, men vi er alt for store te å kikke ned. -Egoisme
stakkars-lille-dæ-som-ber-om-ly-komme-her-og-vær-te-bry-tror-vi-gidder-se-men-vi-er-alt-for-store-te-å-kikke-ned
Noen gode magedrag hjelper deg til å synke ned og være til stede der du er, akkurat nå. -Tilstedeværelse
noen-gode-magedrag-hjelper-deg-til-å-synke-ned-og-være-til-stede-der-du-er-akkurat-nå