Kom ikke og si at naturen ikke er et under. Kom ikke og fortell meg at verden ikke er et eventyr.


kom-ikke-og-at-naturen-ikke-er-et-under-kom-ikke-og-fortell-meg-at-verden-ikke-er-et-eventyr
naturkomikkeogatnatureneretunderfortellmegverdeneventyrkom ikkeikke ogog sisi atat naturennaturen ikkeikke erer etet underkom ikkeikke ogog fortellfortell megmeg atat verdenverden ikkeikke erer etet eventyrkom ikke ogikke og siog si atsi at naturenat naturen ikkenaturen ikke erikke er eter et underkom ikke ogikke og fortellog fortell megfortell meg atmeg at verdenat verden ikkeverden ikke erikke er eter et eventyrkom ikke og siikke og si atog si at naturensi at naturen ikkeat naturen ikke ernaturen ikke er etikke er et underkom ikke og fortellikke og fortell megog fortell meg atfortell meg at verdenmeg at verden ikkeat verden ikke erverden ikke er etikke er et eventyrkom ikke og si atikke og si at naturenog si at naturen ikkesi at naturen ikke erat naturen ikke er etnaturen ikke er et underkom ikke og fortell megikke og fortell meg atog fortell meg at verdenfortell meg at verden ikkemeg at verden ikke erat verden ikke er etverden ikke er et eventyr

Vi kom ikke hit for å frykte fremtiden. Vi kom for å forme den. -Barack Obama
vi-kom-ikke-hit-for-å-frykte-fremtiden-vi-kom-for-å-forme-den
Jeg gikk meg vill i meg selv og kom ikke fram. -Selvutvikling
jeg-gikk-meg-vill-i-meg-selv-og-kom-ikke-fram
Kom ikke her med retorikk om mai til meg! Steng av! For nesten hele juni gikk før hjertet mitt ble bra. -Dorothy Parker
kom-ikke-her-med-retorikk-om-mai-til-meg-steng-av-for-nesten-hele-juni-gikk-før-hjertet-mitt-ble-bra
Eg er han som kom i mål når dei andre kom heim. -Mål
eg-er-han-som-kom-i-mål-når-dei-andre-kom-heim
Du kom, og solen kom etter. Og det grønne ble gyllent; de visne blomstene lyste opp med latter, og den deilige engen skaket av kjærlighet. -Algernon Swinburne
du-kom-og-solen-kom-etter-og-det-grønne-ble-gyllent-visne-blomstene-lyste-opp-med-latter-og-den-deilige-engen-skaket-av-kjærlighet