Kok først når du har fått gryte.


kok-først-når-du-har-fått-gryte
skrytkokførstnårduharfåttgrytekok førstførst nårnår dudu harhar fåttfått grytekok først nårførst når dunår du hardu har fåtthar fått grytekok først når duførst når du harnår du har fåttdu har fått grytekok først når du harførst når du har fåttnår du har fått gryte

Jeg mener det er negativt å ønske at man var en annen, når man først har fått seg selv utlevert ... -Være seg selv
jeg-mener-det-er-negativt-å-ønske-at-man-var-annen-når-man-først-har-fått-seg-selv-utlevert
Det hadde aldri vært noen mann hun ikke kunne få når hun først hadde fått lyst på ham. -Kvinner og menn
det-hadde-aldri-vært-noen-mann-hun-ikke-kunne-få-når-hun-først-hadde-fått-lyst-på-ham
Når du først blir selvbevisst, er det ingen ende på det. Når du først begynner å tvile, er det ikke rom for noe annet. -Selvinnsikt
når-du-først-blir-selvbevisst-er-det-ingen-ende-på-det-når-du-først-begynner-å-tvile-er-det-ikke-rom-for-noe-annet
Det uopprettelige ser vi først når - Når - ? Når vi døde vågner. Ja, hva ser vi så egentlig? Vi ser at vi aldri har levet. -Henrik Ibsen
det-uopprettelige-vi-først-når-når-når-vi-dø-vågner-ja-hva-vi-så-egentlig-vi-at-vi-aldri-har-levet
Jeg har ikke tenkt å stå på et kjøkken med ei gryte i rumpa, ruller i håret og rope at jeg er kåt. -Kvinnesak
jeg-har-ikke-tenkt-å-stå-på-et-kjøkken-med-ei-gryte-i-rumpa-ruller-i-håret-og-rope-at-jeg-er-kåt