Klesdrakten må rette seg etter ens stand og stilling.


klesdrakten-må-rette-seg-etter-ens-stand-og-stilling
klærklesdraktenrettesegetterensstandogstillingklesdrakten måmå retterette segseg etteretter ensens standog stillingklesdrakten må rettemå rette segrette seg etterseg etter ensetter ens standens stand ogstand og stillingklesdrakten må rette segmå rette seg etterrette seg etter ensseg etter ens standetter ens stand ogens stand og stillingklesdrakten må rette seg ettermå rette seg etter ensrette seg etter ens standseg etter ens stand ogetter ens stand og stilling

En viss utilfredshet med ens stilling her i livet er ofte en nyttig spore eller nødvendig dommer. -Misnøye
en-viss-utilfredshet-med-ens-stilling-her-i-livet-er-ofte-nyttig-spore-eller-nødvendig-dommer
Velg aldri en stilling som overgår dine krefter, hvis du vil utmerke deg. Finner du en stilling som har vært besatt av en ubetydeligere mann enn du, er spillet vunnet. -Karriere
velg-aldri-stilling-som-overgår-dine-krefter-hvis-du-vil-utmerke-deg-finner-du-stilling-som-har-vært-besatt-av-ubetydeligere-mann-enn-du-er
For noen er verden lyseblå, for andre er den mørkegrå. Jeg tror det er ens humør som gir verden den rette kulør. -Ukjent
for-noen-er-verden-lyseblå-for-andre-er-den-mørkegrå-jeg-tror-det-er-ens-humør-som-gir-verden-den-rette-kulør
Å få det som fyller ens tid til også å fylle ens liv, er livskunst. -Livskunst
Å-få-det-som-fyller-ens-tid-til-også-å-fylle-ens-liv-er-livskunst
Han bør vurdere sin stilling. Han bør se seg selv i speilet og si: - Jeg har ikke resultater. -Fotball
han-bør-vurdere-stilling-han-bør-se-seg-selv-i-speilet-og-jeg-har-ikke-resultater
La oss forsøke å finne oss til rette med livet. Det er ikke livets sak å finne seg til rette med oss. -Livet
la-oss-forsøke-å-finne-oss-til-rette-med-livet-det-er-ikke-livets-sak-å-finne-seg-til-rette-med-oss