Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi.


klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
musikkklassiskmusikkervihåperskalblitilmelodiklassisk musikkmusikk erer musikkmusikk vivi håperhåper skalskal blibli tiltil enen melodiklassisk musikk ermusikk er musikker musikk vimusikk vi håpervi håper skalhåper skal bliskal bli tilbli til entil en melodiklassisk musikk er musikkmusikk er musikk vier musikk vi håpermusikk vi håper skalvi håper skal blihåper skal bli tilskal bli til enbli til en melodiklassisk musikk er musikk vimusikk er musikk vi håperer musikk vi håper skalmusikk vi håper skal blivi håper skal bli tilhåper skal bli til enskal bli til en melodi

Gjennom all musikk lyder den melodi som ikke kan uttrykkes i noter: dødens melodi, som er komponert spesielt for oss. -Musikk
gjennom-all-musikk-lyder-den-melodi-som-ikke-kan-uttrykkes-i-noter-dødens-melodi-som-er-komponert-spesielt-for-oss
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Jeg vil forske meg frem til det ujålete og usminkede. Hvorfor skal vi synge så pent? Musikk er blitt så kjedelig. -Sang
jeg-vil-forske-meg-frem-til-det-ujålete-og-usminkede-hvorfor-skal-vi-synge-så-pent-musikk-er-blitt-så-kjedelig