Kjærligheten søker ikke grenser, bare utløp.


kjærligheten-søker-ikke-grenser-bare-utløp
ukjentkjærlighetensøkerikkegrenserbareutløpkjærligheten søkersøker ikkeikke grenserbare utløpkjærligheten søker ikkesøker ikke grenserkjærligheten søker ikke grenser

Man sier at kjærligheten ikke kjenner noen grenser, men grensene er nettopp det interessante. -Kjærlighet - grenseløs
man-sier-at-kjærligheten-ikke-kjenner-noen-grenser-men-grensene-er-nettopp-det-interessante
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. -Kjærlighet
kjærligheten-krenker-ikke-søker-ikke-sitt-eget-er-ikke-oppfarende-og-gjemmer-ikke-på-det-onde
Kjedsomhet er energi som ikke får utløp. -Thornton Wilder
kjedsomhet-er-energi-som-ikke-får-utløp
Problemet er jo ikke så mye at verden setter grenser for fantasien, som at fantasien setter grenser for verden. -Karl Ove Knausgård
problemet-er-jo-ikke-så-mye-at-verden-setter-grenser-for-fantasien-som-at-fantasien-setter-grenser-for-verden
To slags mennesker blir aldri tilfredse. De som søker kunnskap, og de som søker denne verden. -Tilfredshet
to-slags-mennesker-blir-aldri-tilfredse-de-som-søker-kunnskap-og-som-søker-denne-verden
Bare den som kan sette grenser kan være virkelig nær. -Erik Lerdahl
bare-den-som-kan-sette-grenser-kan-være-virkelig-nær