Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.


kjærligheten-krenker-ikke-søker-ikke-sitt-eget-er-ikke-oppfarende-og-gjemmer-ikke-på-det-onde
kjærlighetkjærlighetenkrenkerikkesøkerikkesittegeteroppfarendeoggjemmerdetondekjærligheten krenkerkrenker ikkesøker ikkeikke sittsitt egeter ikkeikke oppfarendeoppfarende ogog gjemmergjemmer ikkeikke påpå detdet ondekjærligheten krenker ikkesøker ikke sittikke sitt egeter ikke oppfarendeikke oppfarende ogoppfarende og gjemmerog gjemmer ikkegjemmer ikke påikke på detpå det ondesøker ikke sitt egeter ikke oppfarende ogikke oppfarende og gjemmeroppfarende og gjemmer ikkeog gjemmer ikke pågjemmer ikke på detikke på det ondeer ikke oppfarende og gjemmerikke oppfarende og gjemmer ikkeoppfarende og gjemmer ikke påog gjemmer ikke på detgjemmer ikke på det onde

I den vestlige kulturen er så mange redde for sitt eget sinne og gjemmer det unna. Jeg syns at man skal ta det fram og si god dag til det. -Temperament og sinne
i-den-vestlige-kulturen-er-så-mange-redde-for-sitt-eget-sinne-og-gjemmer-det-unna-jeg-syns-at-man-skal-ta-det-fram-og-god-dag-til-det
Jeg mener det er viktig å finne sitt eget ambisjonsnivå. Man må ikke være perfekt hele tida. Hagemøblene må for eksempel ikke oljes hver vår. -Kristin Skogen Lund
jeg-mener-det-er-viktig-å-finne-sitt-eget-ambisjonsnivå-man-må-ikke-være-perfekt-hele-tida-hagemøblene-må-for-eksempel-ikke-oljes-hver-vår
Kjærligheten søker ikke grenser, bare utløp. -Ukjent
kjærligheten-søker-ikke-grenser-bare-utløp
Et menneske kan ikke ha det bra uten sitt eget samtykke. -Menneske
et-menneske-kan-ikke-det-bra-uten-sitt-eget-samtykke
Onde normer råder over verden; med deres makt er ringe ifall de ikke finner hjelpere i vårt eget bryst. -Henrik Ibsen
onde-normer-råder-over-verden-med-deres-makt-er-ringe-ifall-ikke-finner-hjelpere-i-vårt-eget-bryst