Kjærligheten gir ikke annet enn seg selv og tar ikke fra andre enn seg selv.


kjærligheten-gir-ikke-annet-enn-seg-selv-og-tar-ikke-fra-andre-enn-seg-selv
kjærlighetkjærlighetengirikkeannetennsegselvogtarfraandreselvkjærligheten girgir ikkeikke annetannet ennenn segseg selvselv ogog tartar ikkeikke fraandre ennenn segseg selvkjærligheten gir ikkegir ikke annetikke annet ennannet enn segenn seg selvseg selv ogselv og tarog tar ikketar ikke fraikke fra andrefra andre ennandre enn segenn seg selvkjærligheten gir ikke annetgir ikke annet ennikke annet enn segannet enn seg selvenn seg selv ogseg selv og tarselv og tar ikkeog tar ikke fratar ikke fra andreikke fra andre ennfra andre enn segandre enn seg selvkjærligheten gir ikke annet enngir ikke annet enn segikke annet enn seg selvannet enn seg selv ogenn seg selv og tarseg selv og tar ikkeselv og tar ikke fraog tar ikke fra andretar ikke fra andre ennikke fra andre enn segfra andre enn seg selv

Feminismens endelige mål er å oppheve seg selv. Den dagen kvinner og menn behandles ut fra andre kriterier enn kjønn, trenger vi ikke feminismen. -Beate Nossum
feminismens-endelige-mål-er-å-oppheve-seg-selv-den-dagen-kvinner-og-menn-behandles-ut-fra-andre-kriterier-enn-kjønn-trenger-vi-ikke-feminismen
Mennesket er ikke annet enn hva det gjør seg selv til. -Jean-Paul Sartre
mennesket-er-ikke-annet-enn-hva-det-gjør-seg-selv-til
Suksess er farlig. Man begynner å kopiere seg selv, og det å kopiere seg selv er farligere enn å kopiere andre. -Suksess
suksess-er-farlig-man-begynner-å-kopiere-seg-selv-og-det-å-kopiere-seg-selv-er-farligere-enn-å-kopiere-andre
Hva er lykken annet enn det å være i overenstemmelse med seg selv? Krever ørnen gullfjær? Ønsker løven seg klør av sølv? -Henrik Ibsen
hva-er-lykken-annet-enn-det-å-være-i-overenstemmelse-med-seg-selv-krever-ørnen-gullfjær-Ønsker-løven-seg-klør-av-sølv
Sjalusi er kunsten å såre seg selv mer enn man sårer andre. -Sjalusi
sjalusi-er-kunsten-å-såre-seg-selv-mer-enn-man-sårer-andre
Kjærligheten eier ingenting og kan ikke eies. For kjærligheten er nok i seg selv. -Kjærlighet - virkning
kjærligheten-eier-ingenting-og-kan-ikke-eies-for-kjærligheten-er-nok-i-seg-selv