Kjærligheten er livets høyeste bud - ja den eneste livsform som tåler å komme til makten


kjærligheten-er-livets-høyeste-bud-ja-den-eneste-livsform-som-tåler-å-komme-til-makten
heljar mjøenkjærlighetenerlivetshøyestebudjadenenestelivsformsomtålerkommetilmaktenkjærligheten erer livetslivets høyestehøyeste budbudjaja denden enesteeneste livsformlivsform somsom tålertåler åå kommekomme tiltil maktenkjærligheten er livetser livets høyestelivets høyeste budhøyeste budja denja den enesteden eneste livsformeneste livsform somlivsform som tålersom tåler åtåler å kommeå komme tilkomme til maktenkjærligheten er livets høyesteer livets høyeste budlivets høyeste budja den enesteja den eneste livsformden eneste livsform someneste livsform som tålerlivsform som tåler åsom tåler å kommetåler å komme tilå komme til maktenkjærligheten er livets høyeste buder livets høyeste budja den eneste livsformja den eneste livsform somden eneste livsform som tålereneste livsform som tåler ålivsform som tåler å kommesom tåler å komme tiltåler å komme til makten

Styg og fæl vil den komme til at bli i de godtfolks øjne som lægger ansteændighedens maalestok på literaturen istedenfor at lægge livets maalestok paa den. -Litteratur
styg-og-fæl-vil-den-komme-til-at-bli-i-godtfolks-øjne-som-lægger-ansteændighedens-maalestok-på-literaturen-istedenfor-at-lægge-livets-maalestok
Den høyeste lykken kjærligheten kan gi, består i det første håndtrykket av den kvinnen man elsker. -Stendhal
den-høyeste-lykken-kjærligheten-kan-gi-består-i-det-første-håndtrykket-av-den-kvinnen-man-elsker
Men kjærligheten kan ikke helbrede alt, kan den vel. Noen ganger ser jeg kjærligheten bare som en slags salve, som folk legger på sitt sårede jeg. Sann helbredelse må komme innefra. -Kjærlighet
men-kjærligheten-kan-ikke-helbrede-alt-kan-den-vel-noen-ganger-jeg-kjærligheten-bare-som-slags-salve-som-folk-legger-på-sitt-sårede-jeg-sann
Jeg har funnet ut at den eneste sikre måten å rekke toget på, er å komme for sent til det forrige. -Tog
jeg-har-funnet-ut-at-den-eneste-sikre-måten-å-rekke-toget-på-er-å-komme-for-sent-til-det-forrige
Ringe er makten i det bly som ble til kuler, mot makten i det bly som ble til skrift. -Ord
ringe-er-makten-i-det-bly-som-ble-til-kuler-mot-makten-i-det-bly-som-ble-til-skrift