Kjærligheten er et sakrament som burde mottas knelende.


kjærligheten-er-et-sakrament-som-burde-mottas-knelende
oscar wildekjærligheteneretsakramentsomburdemottasknelendekjærligheten erer etet sakramentsakrament somsom burdeburde mottasmottas knelendekjærligheten er eter et sakramentet sakrament somsakrament som burdesom burde mottasburde mottas knelendekjærligheten er et sakramenter et sakrament somet sakrament som burdesakrament som burde mottassom burde mottas knelendekjærligheten er et sakrament somer et sakrament som burdeet sakrament som burde mottassakrament som burde mottas knelende

Det er ikke kjærligheten som burde fremstilles som blind, men egenkjærligheten. -Voltaire
det-er-ikke-kjærligheten-som-burde-fremstilles-som-blind-men-egenkjærligheten
Vaksinasjon er det medisinske sakrament som tilsvarer dåpen. -Medisin
vaksinasjon-er-det-medisinske-sakrament-som-tilsvarer-dåpen
Skilsmisse er utroskapens sakrament. -Skilsmisse
skilsmisse-er-utroskapens-sakrament
Små bidrag mottas med takknemlighet, store med begjærlighet. -Bidrag
små-bidrag-mottas-med-takknemlighet-store-med-begjærlighet
Hvis menn kunne bli gravide, ville abort vært et sakrament. -Florynce Kennedy
hvis-menn-kunne-bli-gravide-ville-abort-vært-et-sakrament