Kjærligheten blir berøvet sin største sjarm når ærligheten forlater den.


kjærligheten-blir-berøvet-største-sjarm-når-ærligheten-forlater-den
jean-jacques rousseaukjærlighetenblirberøvetstørstesjarmnårærlighetenforlaterdenkjærligheten blirblir berøvetberøvet sinsin størstestørste sjarmsjarm nårnår ærlighetenærligheten forlaterforlater denkjærligheten blir berøvetblir berøvet sinberøvet sin størstesin største sjarmstørste sjarm nårsjarm når ærlighetennår ærligheten forlaterærligheten forlater denkjærligheten blir berøvet sinblir berøvet sin størsteberøvet sin største sjarmsin største sjarm nårstørste sjarm når ærlighetensjarm når ærligheten forlaternår ærligheten forlater denkjærligheten blir berøvet sin størsteblir berøvet sin største sjarmberøvet sin største sjarm nårsin største sjarm når ærlighetenstørste sjarm når ærligheten forlatersjarm når ærligheten forlater den

Når lastene forlater oss, innbiller vi oss at det er vi som forlater dem. -François de La Rochefoucauld
når-lastene-forlater-oss-innbiller-vi-oss-at-det-er-vi-som-forlater-dem
En idé når aldri sin største utbredelse og anerkjennelse før den er blitt så gammel at den ikke lenger er helt sann eller aktuell. -Idé
en-idé-når-aldri-største-utbredelse-og-anerkjennelse-før-den-er-blitt-så-gammel-at-den-ikke-lenger-er-helt-sann-eller-aktuell
Kjærligheten lever av mangel på føde og dør når den blir mett. -Alfred de Musset
kjærligheten-lever-av-mangel-på-fø-og-dør-når-den-blir-mett
Kjærligheten er vårt livs største glede og vårt livs største sorg. Den er livet. -Kjærlighet er
kjærligheten-er-vårt-livs-største-glede-og-vårt-livs-største-sorg-den-er-livet
Når en mann gjør en kvinne til sin hustru, er det den største komplimenten han kan gi henne - og som regel det siste. -Helen Rowland
når-mann-gjør-kvinne-til-hustru-er-det-den-største-komplimenten-han-kan-gi-henne-og-som-regel-det-siste