Kjærlighet uten sjalusi ville være som gulasj uten paprika.


kjærlighet-uten-sjalusi-ville-være-som-gulasj-uten-paprika
sjalusikjærlighetutensjalusivilleværesomgulasjpaprikakjærlighet utenuten sjalusisjalusi villeville værevære somsom gulasjgulasj utenuten paprikakjærlighet uten sjalusiuten sjalusi villesjalusi ville væreville være somvære som gulasjsom gulasj utengulasj uten paprikakjærlighet uten sjalusi villeuten sjalusi ville væresjalusi ville være somville være som gulasjvære som gulasj utensom gulasj uten paprikakjærlighet uten sjalusi ville væreuten sjalusi ville være somsjalusi ville være som gulasjville være som gulasj utenvære som gulasj uten paprika

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Jeg lurer ofte på hva som ville være best - en opera uten pause eller en pause uten opera. -Opera
jeg-lurer-ofte-på-hva-som-ville-være-best-opera-uten-pause-eller-pause-uten-opera
Der det er ekteskap uten kjærlighet, vil det også være kjærlighet uten ekteskap. -Ekteskap
der-det-er-ekteskap-uten-kjærlighet-vil-det-også-være-kjærlighet-uten-ekteskap
Kjærlighet avler sjalusi, og sjalusi dreper kjærligheten. -Kristina Augusta
kjærlighet-avler-sjalusi-og-sjalusi-dreper-kjærligheten