Kjærlighet gjør folk mer oppfinnsomme.


kjærlighet-gjør-folk-mer-oppfinnsomme
molièrekjærlighetgjørfolkmeroppfinnsommekjærlighet gjørgjør folkfolk mermer oppfinnsommekjærlighet gjør folkgjør folk merfolk mer oppfinnsommekjærlighet gjør folk mergjør folk mer oppfinnsommekjærlighet gjør folk mer oppfinnsomme

Våre fiender er oppfinnsomme og ressurssterke. Det er vi også. De slutter aldri å pønske ut nye måter å skade vårt land og vårt folk på. Det gjør ikke vi heller. -Dumt sagt
våre-fiender-er-oppfinnsomme-og-ressurssterke-det-er-vi-også-de-slutter-aldri-å-pønske-ut-nye-måter-å-skade-vårt-land-og-vårt-folk-på-det
Gi barna kjærlighet, mer kjærlighet og enda mer kjærlighet, så kommer manerene av seg selv. -Astrid Lindgren
gi-barna-kjærlighet-mer-kjærlighet-og-enda-mer-kjærlighet-så-kommer-manerene-av-seg-selv
At kjærlighet gjør folk dumme, er sikkert den urokkeligste av alle læresetninger. -Kjærlighet - virkning
at-kjærlighet-gjør-folk-dumme-er-sikkert-den-urokkeligste-av-alle-læresetninger
For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier. -Ord og handling
for-å-vite-hva-folk-virkelig-mener-skal-legge-mer-merke-til-hva-gjør-enn-hva-sier
Hva vil folk si? Det spørsmålet gjør sjelen hjemløs. Gjør det rette og frykt ingen! -Være seg selv
hva-vil-folk-det-spørsmålet-gjør-sjelen-hjemløs-gjør-det-rette-og-frykt-ingen