Kjærlighet er vennskap satt til musikk.


kjærlighet-er-vennskap-satt-til-musikk
robert pollokkjærlighetervennskapsatttilmusikkkjærlighet erer vennskapvennskap sattsatt tiltil musikkkjærlighet er vennskaper vennskap sattvennskap satt tilsatt til musikkkjærlighet er vennskap satter vennskap satt tilvennskap satt til musikkkjærlighet er vennskap satt tiler vennskap satt til musikk

Vennskap går ofte over i kjærlighet, kjærlighet aldri i vennskap. -Vennskap og kjærlighet
vennskap-går-ofte-over-i-kjærlighet-kjærlighet-aldri-i-vennskap
Det finnes ikke noe vennskap, ingen kjærlighet, som den en mor har til sitt barn. -Morskjærlighet
det-finnes-ikke-noe-vennskap-ingen-kjærlighet-som-den-mor-har-til-sitt-barn
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi