Kjærlighet er en tilstand der en annen persons lykke er avgjørende for din egen.


kjærlighet-er-tilstand-der-annen-persons-lykke-er-avgjørende-for-din-egen
kjærlighet erkjærlighetertilstandderannenpersonslykkeavgjørendefordinegenkjærlighet erer enen tilstandder enen annenannen personspersons lykkelykke erer avgjørendeavgjørende fordin egenkjærlighet er ener en tilstanden tilstand dertilstand der ender en annenen annen personsannen persons lykkepersons lykke erlykke er avgjørendeer avgjørende foravgjørende for dinfor din egenkjærlighet er en tilstander en tilstand deren tilstand der entilstand der en annender en annen personsen annen persons lykkeannen persons lykke erpersons lykke er avgjørendelykke er avgjørende forer avgjørende for dinavgjørende for din egenkjærlighet er en tilstand derer en tilstand der enen tilstand der en annentilstand der en annen personsder en annen persons lykkeen annen persons lykke erannen persons lykke er avgjørendepersons lykke er avgjørende forlykke er avgjørende for diner avgjørende for din egen

Legg ikke nøkkelen til din egen lykke i andres lomme. -Ukjent
legg-ikke-nøkkelen-til-din-egen-lykke-i-andres-lomme
Når en mann trakter etter å bli berømt, lar han sin egen lykke avhenge av det en annen vil. -Berømmelse
når-mann-trakter-etter-å-bli-berømt-lar-han-egen-lykke-avhenge-av-det-annen-vil
Du vet vel om at du er verdifull, at du er viktig her og nå. At du er elsket for din egen skyld, for ingen annen er som du. -Ingemar Olsson
du-vet-vel-om-at-du-er-verdifull-at-du-er-viktig-her-og-nå-at-du-er-elsket-for-din-egen-skyld-for-ingen-annen-er-som-du
Der er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede: Det at du gleder en annen, det er den eneste glede. -Arnulf Øverland
der-er-lykke-i-livet-som-ikke-kan-vendes-til-lede-det-at-du-gleder-annen-det-er-den-eneste-glede
... de har mistet evnen til å ta hånd om sin egen skjebne. Der er ingen annen fortapelse. Den er til gjengjeld absolutt. -Skjebne
har-mistet-evnen-til-å-ta-hånd-om-egen-skjebne-der-er-ingen-annen-fortapelse-den-er-til-gjengjeld-absolutt
Du har hatt din tid, du har fått din sang Og det blir aldri mer noen annen gang, min venn -Ole Paus
du-har-hatt-din-tid-du-har-fått-din-sang-og-det-blir-aldri-mer-noen-annen-gang-min-venn