Kjærlighet er egoismens høyeste trinn. Vi elsker ikke våre partnere, men deres evne til å elske oss.


kjærlighet-er-egoismens-høyeste-trinn-vi-elsker-ikke-våre-partnere-men-deres-evne-til-å-elske-oss
gabriel laubkjærligheteregoismenshøyestetrinnvielskerikkevårepartneremenderesevnetilelskeosskjærlighet erer egoismensegoismens høyestehøyeste trinnvi elskerelsker ikkeikke vårevåre partneremen deresderes evneevne tiltil åå elskeelske osskjærlighet er egoismenser egoismens høyesteegoismens høyeste trinnvi elsker ikkeelsker ikke våreikke våre partneremen deres evnederes evne tilevne til åtil å elskeå elske osskjærlighet er egoismens høyesteer egoismens høyeste trinnvi elsker ikke våreelsker ikke våre partneremen deres evne tilderes evne til åevne til å elsketil å elske osskjærlighet er egoismens høyeste trinnvi elsker ikke våre partneremen deres evne til åderes evne til å elskeevne til å elske oss

Det vi setter pris på hos våre venner er ikke så mye deres evne til å more oss, som vår evne til å more dem. -Evelyn Waugh
det-vi-setter-pris-på-hos-våre-venner-er-ikke-så-mye-deres-evne-til-å-more-oss-som-vår-evne-til-å-more-dem
Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye til å la oss være slik. -Guds kjærlighet
gud-elsker-oss-slik-som-vi-er-men-han-elsker-oss-for-mye-til-å-oss-være-slik
Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv
Når kvinnen elsker, tilgir hun oss alt. Når hun ikke elsker, tilgir hun oss ingenting, ikke engang våre beste sider. -Kvinner og menn
når-kvinnen-elsker-tilgir-hun-oss-alt-når-hun-ikke-elsker-tilgir-hun-oss-ingenting-ikke-engang-våre-beste-sider