Kjærlighet er den tilstand alle ler av til de selv blir rammet av den.


kjærlighet-er-den-tilstand-alle-ler-av-til-selv-blir-rammet-av-den
sigismund von radeckikjærligheterdentilstandalleleravtilselvblirrammetdenkjærlighet erer denden tilstandalle lerler avav tiltil dede selvselv blirblir rammetrammet avav denkjærlighet er dener den tilstandden tilstand alletilstand alle leralle ler avler av tilav til detil de selvde selv blirselv blir rammetblir rammet avrammet av denkjærlighet er den tilstander den tilstand alleden tilstand alle lertilstand alle ler avalle ler av tiller av til deav til de selvtil de selv blirde selv blir rammetselv blir rammet avblir rammet av denkjærlighet er den tilstand alleer den tilstand alle lerden tilstand alle ler avtilstand alle ler av tilalle ler av til deler av til de selvav til de selv blirtil de selv blir rammetde selv blir rammet avselv blir rammet av den

Den blir ikke utledd som ler først av seg selv -Latter
den-blir-ikke-utledd-som-ler-først-av-seg-selv
Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter - av deg selv. -Voksen
du-blir-voksen-den-dagen-du-ler-din-første-gode-latter-av-deg-selv
Gudskjelov var jeg i den alder da lesning ennå var en lidenskap, og følgelig når man ser bort fra et lykkelig ekteskap, den best tenkelige tilstand til å holde den absolutte ensomhet på avstand. -William Styron
gudskjelov-var-jeg-i-den-alder-da-lesning-ennå-var-lidenskap-og-følgelig-når-man-bort-fra-et-lykkelig-ekteskap-den-best-tenkelige-tilstand-til-å
Hvis du vil smake kjærlighet, drikk av den rene bekken som ungdommen lar renne for dine føtter. Ikke vent til den blir en gjørmete elv før du stanser for å fange bølgene. -Kjærlighet
hvis-du-vil-smake-kjærlighet-drikk-av-den-rene-bekken-som-ungdommen-lar-renne-for-dine-føtter-ikke-vent-til-den-blir-gjørmete-elv-før-du-stanser