Kjærlighet er å oppdage oss selv i andre, og gleden over gjenkjennelsen.


kjærlighet-er-å-oppdage-oss-selv-i-andre-og-gleden-over-gjenkjennelsen
alexander smithkjærligheteroppdageossselvandreoggledenovergjenkjennelsenkjærlighet erer åå oppdageoppdage ossoss selvselv iog gledengleden overover gjenkjennelsenkjærlighet er åer å oppdageå oppdage ossoppdage oss selvoss selv iselv i andreog gleden overgleden over gjenkjennelsenkjærlighet er å oppdageer å oppdage osså oppdage oss selvoppdage oss selv ioss selv i andreog gleden over gjenkjennelsenkjærlighet er å oppdage osser å oppdage oss selvå oppdage oss selv ioppdage oss selv i andre

En hvilken som helst idiot er i stand til å oppdage at han er et geni når andre forteller ham det. Kun den virkelig geniale er i stand til å oppdage det selv. -Fredrik Stabel
en-hvilken-som-helst-idiot-er-i-stand-til-å-oppdage-at-han-er-et-geni-når-andre-forteller-ham-det-kun-den-virkelig-geniale-er-i-stand-til-å
«Men ikke har kjærlighet». Er pliktfølelsen overfor andre ikke et uttrykk for vår innerste vilje, så får den fare: hvorfor skal vi plage oss selv - for å såre andre? -Nestekjærlighet
men-ikke-har-kjærlighet-er-pliktfølelsen-overfor-andre-ikke-et-uttrykk-for-vår-innerste-vilje-så-får-den-fare-hvorfor-skal-vi-plage-oss-selv
Deiligst av alle gleder er gleden for slett ingenting, ikke for noe du kan eller vil, gleden for intet og gleden for alt, gleden fordi du er til. -Axel Juel
deiligst-av-alle-gleder-er-gleden-for-slett-ingenting-ikke-for-noe-du-kan-eller-vil-gleden-for-intet-og-gleden-for-alt-gleden-fordi-du-er-til
Gleden er som et lys - tenner du det for andre, faller skinnet tilbake på deg selv. -Carit Etlar
gleden-er-som-et-lys-tenner-du-det-for-andre-faller-skinnet-tilbake-på-deg-selv
Du finner ikke gleden - Du velger - Du skaper - Den lille gleden og den store gleden. Gleden i det å være. -Halldor Skard
du-finner-ikke-gleden-du-velger-du-skaper-den-lille-gleden-og-den-store-gleden-gleden-i-det-å-være
Hvis vi kunne se oss selv slik andre ser oss, ville vi forsvinne på stedet. -Selvinnsikt
hvis-vi-kunne-se-oss-selv-slik-andre-oss-ville-vi-forsvinne-på-stedet