Kjære Gud, du er nødt til å være til!


kjære-gud-du-er-nødt-til-å-være-til
anne-cath vestlykjæregudduernødttilværetilkjære guddu erer nødtnødt tiltil åå værevære tildu er nødter nødt tilnødt til åtil å væreå være tildu er nødt tiler nødt til ånødt til å væretil å være tildu er nødt til åer nødt til å værenødt til å være til

Du er ung når du får lov til å være oppe sent på nyttårsaften. Du er voksen når du er nødt til det. -William E. Vaughan
du-er-ung-når-du-får-lov-til-å-være-oppe-sent-på-nyttårsaften-du-er-voksen-når-du-er-nødt-til-det
Gud eller satan! mumlet han, og slikt sa ikke Isak uten at han var nødt til det. -Knut Hamsun
gud-eller-satan-mumlet-han-og-slikt-sa-ikke-isak-uten-at-han-var-nødt-til-det
Våren er snørr og tårer og astma, og du er nødt til å være utendørs. -Vår
våren-er-snørr-og-tårer-og-astma-og-du-er-nødt-til-å-være-utendørs
Ingen er nødt til å være flink, men ingen kan slippe å være god. -Godhet
ingen-er-nødt-til-å-være-flink-men-ingen-kan-slippe-å-være-god
Fra et kommersielt synspunkt: Om julen ikke fantes, ville vi være nødt til å finne den opp. -Jul
fra-et-kommersielt-synspunkt-om-julen-ikke-fantes-ville-vi-være-nødt-til-å-finne-den-opp
Gud unte selv den minste skapning å være til, og å være til som seg selv. -Være seg selv
gud-unte-selv-den-minste-skapning-å-være-til-og-å-være-til-som-seg-selv