Katten sit i tunet når du kjem. Snakk litt med katten. Det er han som er varast i garden.


katten-sit-i-tunet-når-du-kjem-snakk-litt-med-katten-det-er-han-som-er-varast-i-garden
kattkattensittunetnårdukjemsnakklittmedkattendeterhansomvarastgardenkatten sitsit ii tunettunet nårnår dudu kjemsnakk littlitt medmed kattendet erer hanhan somsom erer varastvarast ii gardenkatten sit isit i tuneti tunet nårtunet når dunår du kjemsnakk litt medlitt med kattendet er haner han somhan som ersom er varaster varast ivarast i gardenkatten sit i tunetsit i tunet nåri tunet når dutunet når du kjemsnakk litt med kattendet er han somer han som erhan som er varastsom er varast ier varast i gardenkatten sit i tunet nårsit i tunet når dui tunet når du kjemdet er han som erer han som er varasthan som er varast isom er varast i garden

Av alle Guds skapninger er det bare én som ikke kan gjøres til slave under pisken. Det er katten. Hvis man kunne krysse menneske med katt, ville det forbedre mennesket, men forringe katten. -Mark Twain
av-alle-guds-skapninger-er-det-bare-én-som-ikke-kan-gjøres-til-slave-under-pisken-det-er-katten-hvis-man-kunne-krysse-menneske-med-katt-ville-det
Når katten går forbi, holder musene opp med å pipe. -Katt
når-katten-går-forbi-holder-musene-opp-med-å-pipe
Hva er en katt? Det er en rettelse. Da Gud hadde skapt musen, sa han: «Nå, der har jeg gjort en dumhet.» Og så skapte han katten. -Katt
hva-er-katt-det-er-rettelse-da-gud-hadde-skapt-musen-sa-han-nå-der-har-jeg-gjort-dumhet-og-så-skapte-han-katten
Gå aldri med noe som skremmer katten. -P. J. O'Rourke
gå-aldri-med-noe-som-skremmer-katten
Da katten døde begynte han å tvile på Guds eksistens. -Nils-Fredrik Nielsen
da-katten-dø-begynte-han-å-tvile-på-guds-eksistens
Når katten og musene lever i fred, kan det merkes i spiskammeret. -Katt
når-katten-og-musene-lever-i-fred-kan-det-merkes-i-spiskammeret