Katten er det eneste vesen som vitterlig nynner over livet; den spinner; den maler.


katten-er-det-eneste-vesen-som-vitterlig-nynner-over-livet-den-spinner-den-maler
agnar myklekattenerdetenestevesensomvitterlignynneroverlivetdenspinnermalerkatten erer detdet enesteeneste vesenvesen somsom vitterligvitterlig nynnernynner overover livetden spinnerden malerkatten er deter det enestedet eneste veseneneste vesen somvesen som vitterligsom vitterlig nynnervitterlig nynner overnynner over livetkatten er det enesteer det eneste vesendet eneste vesen someneste vesen som vitterligvesen som vitterlig nynnersom vitterlig nynner overvitterlig nynner over livetkatten er det eneste vesener det eneste vesen somdet eneste vesen som vitterligeneste vesen som vitterlig nynnervesen som vitterlig nynner oversom vitterlig nynner over livet

Den kvinne spinner lite som speiler seg ofte. -Kvinner
den-kvinne-spinner-lite-som-speiler-seg-ofte
Mennesket er det eneste vesen som må oppdras. -Oppdragelse
mennesket-er-det-eneste-vesen-som-må-oppdras
Gud er det eneste vesen som ikke engang trenger å eksisterer for å regjere. -Gud
gud-er-det-eneste-vesen-som-ikke-engang-trenger-å-eksisterer-for-å-regjere
Den som leker med katten, må finne seg i at den klorer. -Katt
den-som-leker-med-katten-må-finne-seg-i-at-den-klorer
Derek tok den beste snarveien. Den eneste snarveien som er bra, den eneste som fungerer, nemlig godhet. -TV-serie: Derek
derek-tok-den-beste-snarveien-den-eneste-snarveien-som-er-bra-den-eneste-som-fungerer-nemlig-godhet
Mennesket er det eneste vesen på jorden som kan smile. Det er et lys i vårt ansikts vindu, som hjertet bruker til å vise at det er hjemme. -Smil
mennesket-er-det-eneste-vesen-på-jorden-som-kan-smile-det-er-et-lys-i-vårt-ansikts-vindu-som-hjertet-bruker-til-å-vise-at-det-er-hjemme