Katharine Hepburn leverte en strålende prestasjon der hun spilte ut hele følelsesregisteret fra A til B.


katharine-hepburn-leverte-strålende-prestasjon-der-hun-spilte-ut-hele-følelsesregisteret-fra-a-til-b
skuespillerkatharinehepburnlevertestrålendeprestasjonderhunspilteuthelefølelsesregisteretfratilkatharine hepburnhepburn leverteleverte enen strålendestrålende prestasjonprestasjon derder hunhun spiltespilte utut helehele følelsesregisteretfølelsesregisteret fratil bkatharine hepburn levertehepburn leverte enleverte en strålendeen strålende prestasjonstrålende prestasjon derprestasjon der hunder hun spiltehun spilte utspilte ut heleut hele følelsesregisterethele følelsesregisteret frafra a tila til bkatharine hepburn leverte enhepburn leverte en strålendeleverte en strålende prestasjonen strålende prestasjon derstrålende prestasjon der hunprestasjon der hun spilteder hun spilte uthun spilte ut helespilte ut hele følelsesregisteretut hele følelsesregisteret frafølelsesregisteret fra a tilfra a til bkatharine hepburn leverte en strålendehepburn leverte en strålende prestasjonleverte en strålende prestasjon deren strålende prestasjon der hunstrålende prestasjon der hun spilteprestasjon der hun spilte utder hun spilte ut helehun spilte ut hele følelsesregisteretspilte ut hele følelsesregisteret frahele følelsesregisteret fra a tilfølelsesregisteret fra a til b

Det er ikke ondskapen som ødelegger verden, men middelmådigheten. Neros forbrytelse var ikke at han spilte mens Roma brant, men at han spilte dårlig. -Ned Rorem
det-er-ikke-ondskapen-som-ødelegger-verden-men-middelmådigheten-neros-forbrytelse-var-ikke-at-han-spilte-mens-roma-brant-men-at-han-spilte-dårlig
En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært. -Ledelse
en-leders-oppgave-er-å-ta-folk-fra-der-er-til-der-aldri-har-vært
Hun bærer blåveis i sine hender, den første hilsen fra vårens muld. Hun møter meg som en venn hun kjenner, og står og smiler så tillitsfull. -Blomster
hun-bærer-blåveis-i-sine-hender-den-første-hilsen-fra-vårens-muld-hun-møter-meg-som-venn-hun-kjenner-og-står-og-smiler-så-tillitsfull
Jeg elsker henne, men fra annen etasje. Og jeg tror i grunnen at hun elsker meg. Der nede i første. -Elske
jeg-elsker-henne-men-fra-annen-etasje-og-jeg-tror-i-grunnen-at-hun-elsker-meg-der-nede-i-første