Kallet er seg selv å være sin egen sak til seier bære.


kallet-er-seg-selv-å-være-egen-sak-til-seier-bære
henrik ibsenkalletersegselvværeegensaktilseierbærekallet erer segseg selvselv åå værevære sinsin egenegen saksak tiltil seierseier bærekallet er seger seg selvseg selv åselv å væreå være sinvære sin egensin egen sakegen sak tilsak til seiertil seier bærekallet er seg selver seg selv åseg selv å væreselv å være sinå være sin egenvære sin egen saksin egen sak tilegen sak til seiersak til seier bærekallet er seg selv åer seg selv å væreseg selv å være sinselv å være sin egenå være sin egen sakvære sin egen sak tilsin egen sak til seieregen sak til seier bære

En mann er nesten aldri i stand til å tilpasse seg. Selv om forholdene endrer seg, holder han fast ved sine prinsipper og arbeider utrettelig mot sin egen undergang. -Niccolò Machiavelli
en-mann-er-nesten-aldri-i-stand-til-å-tilpasse-seg-selv-om-forholdene-endrer-seg-holder-han-fast-ved-sine-prinsipper-og-arbeider-utrettelig-mot
Den som utfordrer seg selv, former sin egen vei. -Utfordring
den-som-utfordrer-seg-selv-former-egen-vei
Barnets første undervisning skal aldri være en hodets, aldri en fornuftens sak - den skal evig være en hjertets sak, en mors sak. -Undervise
barnets-første-undervisning-skal-aldri-være-hodets-aldri-fornuftens-sak-den-skal-evig-være-hjertets-sak-mors-sak
Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. -Bibelen
så-vær-ikke-bekymret-for-morgendagen-morgendagen-skal-bekymre-seg-for-seg-selv-hver-dag-har-nok-med-egen-plage
Den som kroner seg til konge, blir sin egen slave. -Erik Lerdahl
den-som-kroner-seg-til-konge-blir-egen-slave