Kaffe skal være varm som helvete, svart som djevelen, ren som en engel og søt som kjærligheten.


kaffe-skal-være-varm-som-helvete-svart-som-djevelen-ren-som-engel-og-søt-som-kjærligheten
charles-maurice de talleyrandkaffeskalværevarmsomhelvetesvartdjevelenrenengelogsøtkjærlighetenkaffe skalskal værevære varmvarm somsom helvetesvart somsom djevelenren somsom enen engelengel ogog søtsøt somsom kjærlighetenkaffe skal væreskal være varmvære varm somvarm som helvetesvart som djevelenren som ensom en engelen engel ogengel og søtog søt somsøt som kjærlighetenkaffe skal være varmskal være varm somvære varm som helveteren som en engelsom en engel ogen engel og søtengel og søt somog søt som kjærlighetenkaffe skal være varm somskal være varm som helveteren som en engel ogsom en engel og søten engel og søt somengel og søt som kjærligheten

Kaffe er symbolet på kjærligheten. Man elsker den brun, blond og sort, men alltid - varm. -Ukjent
kaffe-er-symbolet-på-kjærligheten-man-elsker-den-brun-blond-og-sort-men-alltid-varm
Tre grader minus, et par hand i hand, ei jente så søt som det bare går an. Med snøvinger på og med lyserød kinn. Ho vifter en engel og tar han med inn. -Engel
tre-grader-minus-et-par-hand-i-hand-ei-jente-så-søt-som-det-bare-går-an-med-snøvinger-på-og-med-lyserød-kinn-ho-vifter-engel-og-tar-han-med
Varm kaffe er god for alt og til alle tider. -Alexander Kielland
varm-kaffe-er-god-for-alt-og-til-alle-tider
Den som har tenkt å bli en søt gammel dame på sytti, må begynne som syttenåring. -Agatha Christie
den-som-har-tenkt-å-bli-søt-gammel-dame-på-sytti-må-begynne-som-syttenåring
Æ har det som plom-plom-plomma i egget, nesten så varm at æ tar fyr. Snart skal vi fly, snart skal vi legge ut på vårt ferske eventyr. -Forelskelse
Æ-har-det-som-plom-plom-plomma-i-egget-nesten-så-varm-at-æ-tar-fyr-snart-skal-vi-fly-snart-skal-vi-legge-ut-på-vårt-ferske-eventyr