Juletrepynt blir bare verdifull når den er blitt gammel, hentet ned fra loftet hvert eneste år, litt mer falmet for hvert år som går, men verd sin vekt i minner.


juletrepynt-blir-bare-verdifull-når-den-er-blitt-gammel-hentet-ned-fra-loftet-hvert-eneste-år-litt-mer-falmet-for-hvert-år-som-går-men-verd-vekt
juljuletrepyntblirbareverdifullnårdenerblittgammelhentetnedfraloftethvertenesteårlittmerfalmetforårsomgårmenverdvektminnerjuletrepynt blirblir barebare verdifullverdifull nårnår denden erer blittblitt gammelhentet nedned frafra loftetloftet hverthvert enesteeneste årlitt mermer falmetfalmet forhvert årår somsom gårmen verdverd sinsin vektvekt ii minnerjuletrepynt blir bareblir bare verdifullbare verdifull nårverdifull når dennår den erden er blitter blitt gammelhentet ned franed fra loftetfra loftet hvertloftet hvert enestehvert eneste årlitt mer falmetmer falmet forfalmet for hvertfor hvert århvert år somår som gårmen verd sinverd sin vektsin vekt ivekt i minner

I det store og det hele så liker jeg julen ... På sin klønete måte prøver den å nærme seg Fred og Godvilje. Men den blir mer klønete for hvert år. -Jul
i-det-store-og-det-hele-så-liker-jeg-julen-på-klønete-måte-prøver-den-å-nærme-seg-fred-og-godvilje-men-den-blir-mer-klønete-for-hvert
I hvert menneske bor en sovende profet, og når han våkner, fins det litt mer ondskap i verden. -Ondskap
i-hvert-menneske-bor-sovende-profet-og-når-han-våkner-fins-det-litt-mer-ondskap-i-verden
Det er bare én sann moral for hvert menneske, men hvert menneske har ikke den samme sanne moral. -George Bernard Shaw
det-er-bare-én-sann-moral-for-hvert-menneske-men-hvert-menneske-har-ikke-den-samme-sanne-moral
Den piken som er verd sin vekt i gull, koster det alltid minst å invitere med seg ut. -Kvinner
den-piken-som-er-verd-vekt-i-gull-koster-det-alltid-minst-å-invitere-med-seg-ut
I milliarder av år har i dag blitt i går, og den sola som går ned, står opp et annet sted. Du kan hvile trygg og trøtt, sette døra litt på gløtt, og i morgen kan du åpne helt og se ... -Nye muligheter
i-milliarder-av-år-har-i-dag-blitt-i-går-og-den-sola-som-går-ned-står-opp-et-annet-sted-du-kan-hvile-trygg-og-trøtt-sette-døra-litt-på-gløtt
Noen ganger bærer folk masken sin så godt at de etter hvert faktisk blir den personen de ser ut som. -William Somerset Maugham
noen-ganger-bærer-folk-masken-så-godt-at-etter-hvert-faktisk-blir-den-personen-ut-som