Julen handler ikke så mye om å åpne pakker, men om å åpne våre hjerter.


julen-handler-ikke-så-mye-om-å-åpne-pakker-men-om-å-åpne-våre-hjerter
janice maediterejulenhandlerikkemyeomåpnepakkermenvårehjerterjulen handlerhandler ikkeikke såså myemye omom åå åpneåpne pakkermen omom åå åpneåpne vårevåre hjerterjulen handler ikkehandler ikke såikke så myeså mye ommye om åom å åpneå åpne pakkermen om åom å åpneå åpne våreåpne våre hjerterjulen handler ikke såhandler ikke så myeikke så mye omså mye om åmye om å åpneom å åpne pakkermen om å åpneom å åpne våreå åpne våre hjerterjulen handler ikke så myehandler ikke så mye omikke så mye om åså mye om å åpnemye om å åpne pakkermen om å åpne våreom å åpne våre hjerter

Personlighet kan åpne dører, men bare karakter kan holde dem åpne. -Elmer G. Leterman
personlighet-kan-åpne-dører-men-bare-karakter-kan-holde-dem-åpne
En klem trenger verken utstyr, spesielle batterier eller deler. Bare åpne dine armer, og åpne opp ditt hjerte. -Johnny Ray Ryder
en-klem-trenger-verken-utstyr-spesielle-batterier-eller-deler-bare-åpne-dine-armer-og-åpne-opp-ditt-hjerte
Vi velger ofte samme vei som våre nærmeste. Men livet handler ikke om å leve ut andres forventninger, det handler om å leve ut sine egne drømmer. -Lars Verket
vi-velger-ofte-samme-vei-som-våre-nærmeste-men-livet-handler-ikke-om-å-leve-ut-andres-forventninger-det-handler-om-å-leve-ut-sine-egne-drømmer
En mann uten smil skal ikke åpne butikk. -Kjøp og salg
en-mann-uten-smil-skal-ikke-åpne-butikk
To små fjes med bollekinn lyser blidt med åpne sinn. Fire føtter, fire hender, to små søte bestevenner. Dobbel glede, sang og latter. Våre største fine skatter. -Tvillinger
to-små-fjes-med-bollekinn-lyser-blidt-med-åpne-sinn-fire-føtter-fire-hender-to-små-søte-bestevenner-dobbel-glede-sang-og-latter-våre-største
I den åpne dørs politikk kan man ikke unngå mange ubudne gjester. -Politikk
i-den-åpne-dørs-politikk-kan-man-ikke-unngå-mange-ubudne-gjester