Julegaveforslag: Til din fiende - tilgivelse. Til en motstander - toleranse. Til en venn - ditt hjerte. Til en kunde - service. Til alle - nestekjærlighet. Til hvert barn - et godt eksempel. Til deg selv - respekt.


julegaveforslag-til-din-fiende-tilgivelse-til-motstander-toleranse-til-venn-ditt-hjerte-til-kunde-service-til-alle-nestekjærlighet
juljulegaveforslagtildinfiendetilgivelsemotstandertoleransevennditthjertekundeserviceallenestekjærlighethvertbarnetgodteksempeldegselvrespekttil dindin fiendefiendetilgivelsetil enen motstandermotstandertoleransetil enen vennvenndittditt hjertetil enen kundekundeservicetil alleallenestekjærlighettil hverthvert barnbarnetet godtgodt eksempeltil degdeg selvselvrespekttil din fiendedin fiendetil en motstanderen motstandertil en vennen vennditt hjertetil en kundeen kundetil alletil hvert barnhvert barnet godtet godt eksempeltil deg selvdeg selv

Venn deg til å reagere positivt på en ny idé. Begynn med å finne alle grunnene til at den er god. Det vil alltid være folk nok til å fortelle deg hvorfor den ikke er noe tess.Hvem er mektig? Den som er i stand til å vende en fiende til å bli en venn.Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den! Sett kreftene inn!For å bli et godt menneske, bli deg selv. Å være deg selv vil være mer spennende enn alt du hittil har drevet med. Døm mildere og slip kantene som skaper avstand til alt omkring deg. Gi andre frihet til å være seg selv.Barn, de skal man snakke til som til alle andre folk.Også livet varer kun til du når ditt leie: spredt i alle andre til evig arv og eie.