Jula begynner rundt første desember og varer til du oppdager hvor mye du har brukt, sånn rundt femtende april.


jula-begynner-rundt-første-desember-og-varer-til-du-oppdager-hvor-mye-du-har-brukt-sånn-rundt-femtende-april
p. j. o'rourkejulabegynnerrundtførstedesemberogvarertilduoppdagerhvormyeharbruktsånnfemtendeapriljula begynnerbegynner rundtrundt førsteførste desemberdesember ogog varervarer tiltil dudu oppdageroppdager hvormye dudu harhar bruktsånn rundtrundt femtendefemtende apriljula begynner rundtbegynner rundt førsterundt første desemberførste desember ogdesember og varerog varer tilvarer til dutil du oppdagerdu oppdager hvoroppdager hvor myehvor mye dumye du hardu har bruktsånn rundt femtenderundt femtende apriljula begynner rundt førstebegynner rundt første desemberrundt første desember ogførste desember og varerdesember og varer tilog varer til duvarer til du oppdagertil du oppdager hvordu oppdager hvor myeoppdager hvor mye duhvor mye du harmye du har bruktsånn rundt femtende apriljula begynner rundt første desemberbegynner rundt første desember ogrundt første desember og varerførste desember og varer tildesember og varer til duog varer til du oppdagervarer til du oppdager hvortil du oppdager hvor myedu oppdager hvor mye duoppdager hvor mye du harhvor mye du har brukt

Merkelig forresten hvordan menneskene er opptatt av hverandre i den 52. uka i desember? Hvorfor ikke året rundt? - Blir for dyrt vel, hostet Ludvig inni cigarrøken. -Jul
merkelig-forresten-hvordan-menneskene-er-opptatt-av-hverandre-i-den-52-uka-i-desember-hvorfor-ikke-året-rundt-blir-for-dyrt-vel-hostet-ludvig-inni
Jula skygger veldig ofte for jula, når vi går sånn opp i det materielle. -Rosemarie Köhn
jula-skygger-veldig-ofte-for-jula-når-vi-går-sånn-opp-i-det-materielle
Mot kan ikke se rundt hjørner, men kommer seg likevel rundt dem. -Mignon McLaughlin
mot-kan-ikke-se-rundt-hjørner-men-kommer-seg-likevel-rundt-dem
Det er egentlig litt skummelt å tenke på hvor mange nye mennesker man har rundt seg til daglig, men som man liksom ikke har tid til å bli kjent med. -Anne-Cath Vestly
det-er-egentlig-litt-skummelt-å-tenke-på-hvor-mange-nye-mennesker-man-har-rundt-seg-til-daglig-men-som-man-liksom-ikke-har-tid-til-å-bli-kjent-med
Hvor vakkert mors ansikt enn var, ble det uendelig mye skjønnere når hun smilte, og hun livet opp alt som fantes rundt henne. -Mor
hvor-vakkert-mors-ansikt-enn-var-ble-det-uendelig-mye-skjønnere-når-hun-smilte-og-hun-livet-opp-alt-som-fantes-rundt-henne