Jogging er for mennesker som er for dumme til å se på tv.


jogging-er-for-mennesker-som-er-for-dumme-til-å-se-på-tv
victoria woodjoggingerformenneskersomdummetilsetvjogging erer formennesker somsom erer fordumme tiltil åå sese påpå tvjogging er forer for menneskerfor mennesker sommennesker som ersom er forer for dummefor dumme tildumme til åtil å seå se påse på tvjogging er for menneskerer for mennesker somfor mennesker som ermennesker som er forsom er for dummeer for dumme tilfor dumme til ådumme til å setil å se påå se på tvjogging er for mennesker somer for mennesker som erfor mennesker som er formennesker som er for dummesom er for dumme tiler for dumme til åfor dumme til å sedumme til å se påtil å se på tv

Det finnes fire typer av mennesker i verden: de elskende, de ærelystne, de iakttagende og de dumme. Lykkeligst er de dumme. -Hippolyte Taine
det-finnes-fire-typer-av-mennesker-i-verden-elskende-ærelystne-iakttagende-og-dumme-lykkeligst-er-dumme
Jeg mente ikke at konservative mennesker vanligvis er dumme, jeg mente at dumme mennesker vanligvis er konservative. -John Stuart Mill
jeg-mente-ikke-at-konservative-mennesker-vanligvis-er-dumme-jeg-mente-at-dumme-mennesker-vanligvis-er-konservative
Organiserte mennesker er vanlige mennesker som er for late til å lete etter ting. -Ukjent
organiserte-mennesker-er-vanlige-mennesker-som-er-for-late-til-å-lete-etter-ting
Den absolutte frihet er retten til å dumme seg ut. -Frihet
den-absolutte-frihet-er-retten-til-å-dumme-seg-ut
Grunnen til at bekymringer tar livet av flere mennesker enn arbeid, er at det er flere mennesker som bekymrer seg enn som arbeider. -Robert Frost
grunnen-til-at-bekymringer-tar-livet-av-flere-mennesker-enn-arbeid-er-at-det-er-flere-mennesker-som-bekymrer-seg-enn-som-arbeider
Det finnes flere mennesker som vil bli elsket enn det finnes mennesker som er villige til å elske. -Elske
det-finnes-flere-mennesker-som-vil-bli-elsket-enn-det-finnes-mennesker-som-er-villige-til-å-elske