Jo tidligere et selskap avslutte, jo bedre.


jo-tidligere-et-selskap-avslutte-jo-bedre
selskapjotidligereetselskapavsluttejobedrejo tidligeretidligere etet selskapselskap avsluttejo bedrejo tidligere ettidligere et selskapet selskap avsluttejo tidligere et selskaptidligere et selskap avsluttejo tidligere et selskap avslutte

Bedre ensom enn i dårlig selskap.Det er bedre å være blant venner enn alene. Men alene er bedre enn slett selskapHvis du har et selskap med småskårne visjoner, har du et småskårent selskap.Den raskeste måten å avslutte en krig på, er å tape den.Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte.Latter er slett ikke noen dårlig begynnelse på et vennskap, og det er absolutt den beste måten å avslutte det på.