Jo større makt, dess farligere er misbruket av den.


jo-større-makt-dess-farligere-er-misbruket-av-den
maktjostørremaktdessfarligereermisbruketavdenjo størrestørre maktdess farligerefarligere erer misbruketmisbruket avav denjo større maktdess farligere erfarligere er misbruketer misbruket avmisbruket av dendess farligere er misbruketfarligere er misbruket aver misbruket av dendess farligere er misbruket avfarligere er misbruket av den

Kvart menneske har sine stunder i tvil, og dess større menneske, dess større stunder. -Tvil
kvart-menneske-har-sine-stunder-i-tvil-og-dess-større-menneske-dess-større-stunder
For jo flere ord, dess større tomhet! -Bibelen
for-jo-flere-ord-dess-større-tomhet
Jo mer nakent ordet er, dess større er det. -Ord
jo-mer-nakent-ordet-er-dess-større-er-det
Kjærlighetens makt er så utrolig mye større enn oss selv. -Kjærlighet - virkning
kjærlighetens-makt-er-så-utrolig-mye-større-enn-oss-selv
Jo mektigere Partiet blir, dess mindre tolerant blir det, jo svakere opposisjonen er, dess hardere blir despotiet. -Politisk parti
jo-mektigere-partiet-blir-dess-mindre-tolerant-blir-det-jo-svakere-opposisjonen-er-dess-hardere-blir-despotiet
Det nifse med livet er at dess lenger jeg lever, dess mindre selvtillit får jeg. Det skal bare et pust til før man knuses. -Selvtillit
det-nifse-med-livet-er-at-dess-lenger-jeg-lever-dess-mindre-selvtillit-får-jeg-det-skal-bare-et-pust-til-før-man-knuses