Jo nærmere du kommer drømmen, desto mer blir din egen historie den egentlige grunnen til å leve.


jo-nærmere-du-kommer-drømmen-desto-mer-blir-din-egen-historie-den-egentlige-grunnen-til-å-leve
livets meningjonærmeredukommerdrømmendestomerblirdinegenhistoriedenegentligegrunnentillevejo nærmerenærmere dudu kommerkommer drømmendesto mermer blirblir dindin egenegen historiehistorie denden egentligeegentlige grunnengrunnen tiltil åå levejo nærmere dunærmere du kommerdu kommer drømmendesto mer blirmer blir dinblir din egendin egen historieegen historie denhistorie den egentligeden egentlige grunnenegentlige grunnen tilgrunnen til åtil å levejo nærmere du kommernærmere du kommer drømmendesto mer blir dinmer blir din egenblir din egen historiedin egen historie denegen historie den egentligehistorie den egentlige grunnenden egentlige grunnen tilegentlige grunnen til ågrunnen til å levejo nærmere du kommer drømmendesto mer blir din egenmer blir din egen historieblir din egen historie dendin egen historie den egentligeegen historie den egentlige grunnenhistorie den egentlige grunnen tilden egentlige grunnen til åegentlige grunnen til å leve

Jo svakere kroppen er, desto mer befaler den. Jo sterkere den er, desto mer adlyder den. -Jean-Jacques Rousseau
jo-svakere-kroppen-er-desto-mer-befaler-den-jo-sterkere-den-er-desto-mer-adlyder-den
Alt interessant foregår i mørket. Vi vet ingenting om menneskets egentlige historie. -Lys og mørke
alt-interessant-foregår-i-mørket-vi-vet-ingenting-om-menneskets-egentlige-historie
Folkets lengsel etter frihet kan ikke undertrykkes med vold. Den kommer til å leve og den kommer til slutt til å seire. -Olof Palme
folkets-lengsel-etter-frihet-kan-ikke-undertrykkes-med-vold-den-kommer-til-å-leve-og-den-kommer-til-slutt-til-å-seire
Jo mer som kommer inn i et hode, jo mer blir det plass til! -Selma Lagerlöf
jo-mer-som-kommer-inn-i-et-hode-jo-mer-blir-det-plass-til
Jo eldre man blir, desto mer ligner fødselsdagskaken et fakkeltog. -Katharine Hepburn
jo-eldre-man-blir-desto-mer-ligner-fødselsdagskaken-et-fakkeltog
Jo mer man stryker en katt, desto mer reiser den halen. -Katt
jo-mer-man-stryker-katt-desto-mer-reiser-den-halen