Jo mektigere Partiet blir, dess mindre tolerant blir det, jo svakere opposisjonen er, dess hardere blir despotiet.


jo-mektigere-partiet-blir-dess-mindre-tolerant-blir-det-jo-svakere-opposisjonen-er-dess-hardere-blir-despotiet
politisk partijomektigerepartietblirdessmindretolerantblirdetjosvakereopposisjonenerharderedespotietjo mektigeremektigere partietpartiet blirdess mindremindre toleranttolerant blirblir detjo svakeresvakere opposisjonenopposisjonen erdess harderehardere blirblir despotietjo mektigere partietmektigere partiet blirdess mindre tolerantmindre tolerant blirtolerant blir detjo svakere opposisjonensvakere opposisjonen erdess hardere blirhardere blir despotietjo mektigere partiet blirdess mindre tolerant blirmindre tolerant blir detjo svakere opposisjonen erdess hardere blir despotietdess mindre tolerant blir det

Jo mindre man har, dess mer blir man kanskje oppsatt på å skryte. -John Steinbeck
jo-mindre-man-har-dess-mer-blir-man-kanskje-oppsatt-på-å-skryte
Jo eldre man blir, dess mer jevnaldrende blir man. -Ivar Wallensteen
jo-eldre-man-blir-dess-mer-jevnaldrende-blir-man
Det nifse med livet er at dess lenger jeg lever, dess mindre selvtillit får jeg. Det skal bare et pust til før man knuses. -Selvtillit
det-nifse-med-livet-er-at-dess-lenger-jeg-lever-dess-mindre-selvtillit-får-jeg-det-skal-bare-et-pust-til-før-man-knuses
Om det blir mindre vanskelig å være ugift mor, så blir det også mindre vanskelig å være barn utenfor ekteskapet. -Astrid Lindgren
om-det-blir-mindre-vanskelig-å-være-ugift-mor-så-blir-det-også-mindre-vanskelig-å-være-barn-utenfor-ekteskapet
Dess mer utrygt og kritisk læringsmiljøet er, jo dummere og mer mislykket føler man seg, og dess lengre tid tar det før man lærer det man skal - hvis man i det hele tatt gjør det. -Lære
dess-mer-utrygt-og-kritisk-læringsmiljøet-er-jo-dummere-og-mer-mislykket-føler-man-seg-og-dess-lengre-tid-tar-det-før-man-lærer-det-man-skal
Jo mer man graver, dess mer vann springer frem fra kildene. Jo mer man lærer, dess mer flyter visdommens kilde. -Kilde
jo-mer-man-graver-dess-mer-vann-springer-frem-fra-kildene-jo-mer-man-lærer-dess-mer-flyter-visdommens-kilde