Jo flere detaljer, desto større krav til oppmerksomhet.


jo-flere-detaljer-desto-større-krav-til-oppmerksomhet
ukjentjofleredetaljerdestostørrekravtiloppmerksomhetjo flereflere detaljerdesto størrestørre kravkrav tiltil oppmerksomhetjo flere detaljerdesto større kravstørre krav tilkrav til oppmerksomhetdesto større krav tilstørre krav til oppmerksomhetdesto større krav til oppmerksomhet

Jo større medisinsk kunnskap tilgjengelig, desto flere legebesøk. -Ukjent
jo-større-medisinsk-kunnskap-tilgjengelig-desto-flere-legebesøk
Jo større avstand, desto større kjærlighet, jo mindre avstand, desto varmere elskov. -Karl Kristian Steincke
jo-større-avstand-desto-større-kjærlighet-jo-mindre-avstand-desto-varmere-elskov
Jo flere lover, desto flere tyver og røvere. -Laozi
jo-flere-lover-desto-flere-tyver-og-røvere
For jo flere ord, dess større tomhet! -Bibelen
for-jo-flere-ord-dess-større-tomhet
Skjønnhet får mer positiv oppmerksomhet enn det ordinære. Så hva blir konklusjonen for mange? Jeg må se så bra ut at jeg greier å trenge gjennom lydmuren og sikre meg litt oppmerksomhet. -Oppmerksomhet
skjønnhet-får-mer-positiv-oppmerksomhet-enn-det-ordinære-så-hva-blir-konklusjonen-for-mange-jeg-må-se-så-bra-ut-at-jeg-greier-å-trenge-gjennom