Jo eldre man blir, dess mer jevnaldrende blir man.


jo-eldre-man-blir-dess-mer-jevnaldrende-blir-man
ivar wallensteenjoeldremanblirdessmerjevnaldrendeblirmanjo eldreeldre manman blirdess mermer jevnaldrendejevnaldrende blirblir manjo eldre maneldre man blirdess mer jevnaldrendemer jevnaldrende blirjevnaldrende blir manjo eldre man blirdess mer jevnaldrende blirmer jevnaldrende blir mandess mer jevnaldrende blir man

Jo mindre man har, dess mer blir man kanskje oppsatt på å skryte. -John Steinbeck
jo-mindre-man-har-dess-mer-blir-man-kanskje-oppsatt-på-å-skryte
Jo eldre man blir, jo mer begynner man å likne seg selv. -Maurice Chevalier
jo-eldre-man-blir-jo-mer-begynner-man-å-likne-seg-selv
Jo mer man graver, dess mer vann springer frem fra kildene. Jo mer man lærer, dess mer flyter visdommens kilde. -Kilde
jo-mer-man-graver-dess-mer-vann-springer-frem-fra-kildene-jo-mer-man-lærer-dess-mer-flyter-visdommens-kilde
Jo eldre man blir, jo mer føler man at det å nyte øyeblikket er en nådetilstand, en gyllen gave... -Øyeblikk
jo-eldre-man-blir-jo-mer-føler-man-at-det-å-nyte-øyeblikket-er-nådetilstand-gyllen-gave
Dess mer utrygt og kritisk læringsmiljøet er, jo dummere og mer mislykket føler man seg, og dess lengre tid tar det før man lærer det man skal - hvis man i det hele tatt gjør det. -Lære
dess-mer-utrygt-og-kritisk-læringsmiljøet-er-jo-dummere-og-mer-mislykket-føler-man-seg-og-dess-lengre-tid-tar-det-før-man-lærer-det-man-skal
Jo eldre man blir, desto mer ligner fødselsdagskaken et fakkeltog. -Katharine Hepburn
jo-eldre-man-blir-desto-mer-ligner-fødselsdagskaken-et-fakkeltog