Jeg vil ikke bli dratt med i politikkens sirkus. Jeg vil bli oppfattet som seriøs. Politikk handler først og fremst om å ta ansvar, ikke å delta i et sirkus.


jeg-vil-ikke-bli-dratt-med-i-politikkens-sirkus-jeg-vil-bli-oppfattet-som-seriøs-politikk-handler-først-og-fremst-om-å-ta-ansvar-ikke-å-delta-i
politikerjegvilikkeblidrattmedpolitikkenssirkusoppfattetsomseriøspolitikkhandlerførstogfremstomtaansvardeltaetjeg vilvil ikkeikke blibli drattdratt medmed ii politikkenspolitikkens sirkusjeg vilvil blibli oppfattetoppfattet somsom seriøspolitikk handlerhandler førstførst ogog fremstfremst omom åå tata ansvarikke åå deltadelta ii etet sirkusjeg vil ikkevil ikke bliikke bli drattbli dratt meddratt med imed i politikkensi politikkens sirkusjeg vil blivil bli oppfattetbli oppfattet somoppfattet som seriøspolitikk handler førsthandler først ogførst og fremstog fremst omfremst om åom å taå ta ansvarikke å deltaå delta idelta i eti et sirkus

Litteratur er kunsten å skrive noe som vil bli lest to ganger; journalistikk er å skrive noe som umiddelbart vil bli oppfattet. -Journalist
litteratur-er-kunsten-å-skrive-noe-som-vil-bli-lest-to-ganger-journalistikk-er-å-skrive-noe-som-umiddelbart-vil-bli-oppfattet
Jeg vet ikke hvordan tredje verdenskrig vil se ut, men jeg vet at den fjerde vil bli utkjempet med treklubber. -Krig
jeg-vet-ikke-hvordan-tredje-verdenskrig-vil-se-ut-men-jeg-vet-at-den-fjerde-vil-bli-utkjempet-med-treklubber
Jeg vil gjerne bli rik, men jeg vil aldri gjøre det som må til for å bli rik. -Gertrude Stein
jeg-vil-gjerne-bli-rik-men-jeg-vil-aldri-gjøre-det-som-må-til-for-å-bli-rik
Jeg vil ikke dø før jeg dør. Jeg vil ikke bli en fake. -Livet og døden
jeg-vil-ikke-dø-før-jeg-dør-jeg-vil-ikke-bli-fake
Jeg kan ikke bli fotografert med nakkekragen på. Da vil aksjekursene rase. -Kjell Inge Røkke
jeg-kan-ikke-bli-fotografert-med-nakkekragen-på-da-vil-aksjekursene-rase
Jeg har lyst til å bli gammel og få med meg hele livsutviklingen. Bli en sånn gammel dame som er døv når hun vil og hytter med knyttneven til ungdommen. Det gleder jeg meg veldig til. -Kvinner og alder
jeg-har-lyst-til-å-bli-gammel-og-få-med-meg-hele-livsutviklingen-bli-sånn-gammel-dame-som-er-døv-når-hun-vil-og-hytter-med-knyttneven-til