Jeg vil heller ha roser på bordet enn diamanter rundt halsen.


jeg-vil-heller-roser-på-bordet-enn-diamanter-rundt-halsen
emma goldmanjegvilhellerroserbordetenndiamanterrundthalsenjeg vilvil hellerheller haha roserroser påpå bordetbordet ennenn diamanterdiamanter rundtrundt halsenjeg vil hellervil heller haheller ha roserha roser påroser på bordetpå bordet ennbordet enn diamanterenn diamanter rundtdiamanter rundt halsenjeg vil heller havil heller ha roserheller ha roser påha roser på bordetroser på bordet ennpå bordet enn diamanterbordet enn diamanter rundtenn diamanter rundt halsenjeg vil heller ha roservil heller ha roser påheller ha roser på bordetha roser på bordet ennroser på bordet enn diamanterpå bordet enn diamanter rundtbordet enn diamanter rundt halsen

Det vil aldri regne roser. Vil vi ha flere roser, må vi plante flere busker. -George Eliot
det-vil-aldri-regne-roser-vil-vi-flere-roser-må-vi-plante-flere-busker
Jeg vil heller dø av lidenskap enn av kjedsomhet. -Lidenskap
jeg-vil-heller-dø-av-lidenskap-enn-av-kjedsomhet
Jeg vil heller være sentimental enn ironisk. -Bjørg Vik
jeg-vil-heller-være-sentimental-enn-ironisk
Jeg vil heller ha en kopp te enn å ligge med noen. -Te
jeg-vil-heller-kopp-te-enn-å-ligge-med-noen
Jeg vil heller bli husket for en sang enn for en seier. -Alexander Smith
jeg-vil-heller-bli-husket-for-sang-enn-for-seier