Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en.


jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått
monumentjegvilhelleratfolkettertidskalspørrehvorforjegikkeharfåttnoenstatueennjeg vilvil hellerheller atat folkfolk ii ettertidettertid skalskal spørrespørre hvorforjeg ikkeikke harhar fåttfått noennoen statueenn atat dede skalskal spørrespørre hvorforjeg harhar fåttfått enjeg vil hellervil heller atheller at folkat folk ifolk i ettertidi ettertid skalettertid skal spørreskal spørre hvorforspørre hvorfor jeghvorfor jeg ikkejeg ikke harikke har fåtthar fått noenfått noen statueenn at deat de skalde skal spørreskal spørre hvorforspørre hvorfor jeghvorfor jeg harjeg har fåtthar fått enjeg vil heller atvil heller at folkheller at folk iat folk i ettertidfolk i ettertid skali ettertid skal spørreettertid skal spørre hvorforskal spørre hvorfor jegspørre hvorfor jeg ikkehvorfor jeg ikke harjeg ikke har fåttikke har fått noenhar fått noen statueenn at de skalat de skal spørrede skal spørre hvorforskal spørre hvorfor jegspørre hvorfor jeg harhvorfor jeg har fåttjeg har fått enjeg vil heller at folkvil heller at folk iheller at folk i ettertidat folk i ettertid skalfolk i ettertid skal spørrei ettertid skal spørre hvorforettertid skal spørre hvorfor jegskal spørre hvorfor jeg ikkespørre hvorfor jeg ikke harhvorfor jeg ikke har fåttjeg ikke har fått noenikke har fått noen statueenn at de skal spørreat de skal spørre hvorforde skal spørre hvorfor jegskal spørre hvorfor jeg harspørre hvorfor jeg har fåtthvorfor jeg har fått en

Jeg har mange ganger møtt folk som har kjøpt dopapir og hatt lyst til å spørre om de skal hjem og bæsje. -Erlend Loe
jeg-har-mange-ganger-møtt-folk-som-har-kjøpt-dopapir-og-hatt-lyst-til-å-spørre-om-skal-hjem-og-bæsje
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
Jeg skal ikke sitte her og være nedlatende og mannsjåvinistisk. Jeg synes det er flott at de lesbiske har fått sin egen idrett! -Thomas Giertsen
jeg-skal-ikke-sitte-her-og-være-nedlatende-og-mannsjåvinistisk-jeg-synes-det-er-flott-at-lesbiske-har-fått-egen-idrett
Jeg vil hevde at vi begge er atister, jeg tror bare på en gud mindre enn deg. Når du skjønner hvorfor du forkaster alle andre guder, vil du skjønne hvorfor jeg forkaster din. -Stephen F. Roberts
jeg-vil-hevde-at-vi-begge-er-atister-jeg-tror-bare-på-gud-mindre-enn-deg-når-du-skjønner-hvorfor-du-forkaster-alle-andre-guder-vil-du-skjønne
Jeg har vært mye sammen med voksne. Jeg har sett dem på ganske nært hold. Og jeg har ikke fått noen bedre mening om dem av den grunn. -Voksen
jeg-har-vært-mye-sammen-med-voksne-jeg-har-sett-dem-på-ganske-nært-hold-og-jeg-har-ikke-fått-noen-bedre-mening-om-dem-av-den-grunn
Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge? -Spørsmål
hvis-noen-spør-meg-hvordan-har-du-det-så-vet-jeg-ikke-hva-jeg-skal-for-jeg-har-det-på-tusen-måter-hvilken-skal-jeg-velge