Jeg vil elske deg dansende, syngende, lesende, skapende, planleggende, kranglende. Jeg vil elske deg gretten og trett, tapper og redd, glad, fryktsom og triumferende. Jeg vil elske deg i all slags vær og gjennom alle slags forandringer.


jeg-vil-elske-deg-dansende-syngende-lesende-skapende-planleggende-kranglende-jeg-vil-elske-deg-gretten-og-trett-tapper-og-redd-glad-fryktsom-og
peter grayjegvilelskedegdansendesyngendelesendeskapendeplanleggendekranglendegrettenogtretttapperreddgladfryktsomtriumferendeallslagsværgjennomalleforandringerjeg vilvil elskeelske degdeg dansendejeg vilvil elskeelske degdeg grettengretten ogog tretttapper ogog reddfryktsom ogog triumferendejeg vilvil elskeelske degdeg ii allall slagsslags værvær ogog gjennomgjennom allealle slagsslags forandringerjeg vil elskevil elske degelske deg dansendejeg vil elskevil elske degelske deg grettendeg gretten oggretten og tretttapper og reddfryktsom og triumferendejeg vil elskevil elske degelske deg ideg i alli all slagsall slags værslags vær ogvær og gjennomog gjennom allegjennom alle slagsalle slags forandringer

Noen mennesker vil bare elske deg så lenge du passer inn i deres boks. Ikke vær redd for å skuffe dem. -Ukjent
noen-mennesker-vil-bare-elske-deg-så-lenge-du-passer-inn-i-deres-boks-ikke-vær-redd-for-å-skuffe-dem
Hvis du aldri vil se en mann igjen, skal du bare si: «Jeg elsker deg, jeg vil gifte meg med deg, jeg vil ha barn med deg.» Da forsvinner han med lynets hastighet. -Kvinner og menn
hvis-du-aldri-vil-se-mann-igjen-skal-du-bare-jeg-elsker-deg-jeg-vil-gifte-meg-med-deg-jeg-vil-barn-med-deg-da-forsvinner-han-med-lynets-hastighet
Smil, tårer, av hele mitt liv! - Og hvis Gud vil, skal jeg elske deg høyere etter døden. -Elske
smil-tårer-av-hele-mitt-liv-og-hvis-gud-vil-skal-jeg-elske-deg-høyere-etter-døden
Hvis du får folk til å tro at de tenker, vil de elske deg. Hvis du virkelig får dem til å tenke, vil de hate deg. -Tenke
hvis-du-får-folk-til-å-tro-at-tenker-vil-elske-deg-hvis-du-virkelig-får-dem-til-å-tenke-vil-hate-deg
Noen ganger savner jeg deg så mye at jeg bare vil rive deg ut av drømmen og gi deg en klem. -Ukjent
noen-ganger-savner-jeg-deg-så-mye-at-jeg-bare-vil-rive-deg-ut-av-drømmen-og-gi-deg-klem
Så rekker jeg deg nå med glede min hånd kom, skynd deg og gi meg den andre Så knytter vi kjærlighets hellige bånd og lover å elske hverandre -Gustava Kielland
så-rekker-jeg-deg-nå-med-glede-min-hånd-kom-skynd-deg-og-gi-meg-den-andre-så-knytter-vi-kjærlighets-hellige-bånd-og-lover-å-elske-hverandre